Navigacijska pot

Dodatna orodja

a. CILJ

Cilj komunikacijskega natečaja SKP je izpostaviti najboljše projekte na področju komuniciranja in obveščanja o tematikah skupne kmetijske politike. Prijave se oddajo po spletnem sistemu, ki gostuje na spletišču Europa v lasti Evropske komisije. Izbrani projekti in najboljše prakse bodo objavljeni na spletišču, ki je v pristojnosti upravljavke podatkov Mr Pierre SCHELLEKENS (vodja enote E5, notranje in zunanje komuniciranje, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja).

Zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki so pri tem potrebni, ureja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

b. KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO IN S KAKŠNIMI TEHNIČNIMI SREDSTVI

Zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki so potrebni za sodelovanje v nagradnem natečaju, denimo ime, priimek, elektronski naslov in telefonska številka.

Obdelava osebnih podatkov v okviru organizacije in izvedbe tega natečaja je potrebna za vodenje in delovanje Evropske komisije v skladu z ustanovnimi pogodbami.

Sistem uporablja za komunikacijo med uporabnikom in strežnikom „piškotke“. Iskalnik morate zato nastaviti tako, da bo sprejel piškotke. Vendar sistem z vašega računalnika ne bo pobral ne osebnih ne zaupnih podatkov niti naslova IP. Ko zapustite stran, se piškotki zbrišejo.

Zbrani osebni podatki in vsi podatki v zvezi z zgoraj navedenim natečajem se shranijo v računalniku zunanjega izvajalca, ki podatke obdeluje ter jamči za varstvo in zaupnost podatkov v skladu z Uredbo (ES) 45/2001.

c. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH PODATKOV IN KOMU JIH RAZKRIJEMO

· Dostop do podatkov bosta imela komunikacijska agencija Mostra in Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji.

· Možna je javna objava vašega imena in povzetka projekta na spletišču in v publikacijah Evropske komisije.

d. KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE

Prijavljeni projekti so shranjeni v zavarovani in zaščiteni podatkovni bazi. Komunikacijska agencija Mostra jamči za varstvo in zaupnost podatkov, kot zahteva Uredba (ES) 45/2001. Evropska komisija bo prenesla in shranila kopijo baze prijavljenih projektov.

e. KAKO LAHKO PREVERITE, SPREMENITE ALI IZBRIŠETE SVOJE PODATKE

Če želite preveriti, katere vaše osebne podatke je pristojni upravljavec shranil oziroma jih želite spremeniti, popraviti ali zbrisati, se z izrecno zahtevo obrnite na službo za pomoč uporabnikom, ki jo vodi komunikacijska agencija Mostra (glej kontaktne podatke spodaj).

f. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE

Osebne podatke hranimo, dokler ni končano ocenjevanje tekmovalnih projektov, oziroma največ 5 let po koncu natečaja.

g. KONTAKTNI PODATKI

Če želite preveriti, katere vaše osebne podatke hrani pristojni upravljavec podatkov, ali jih želite spremeniti, popraviti ali izbrisati, če imate vprašanja glede natečaja ali v zvezi s podatki, ki se obdelujejo v okviru komunikacijskega natečaja SKP, ali v zvezi z vašimi pravicami, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom, ki deluje pod pristojnostjo upravljavca podatkov. Kontaktni podatki:

Služba za pomoč komunikacijskega natečaja SKP

Pod vodstvom komunikacijske agencije Mostra S.A. v imenu Evropske komisije

Telefon: +32 2 333 59 65

E-naslov: capca2014@iservice-europa.eu

h. PRAVNO SREDSTVO

V primeru spora lahko pritožbe naslovite na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.