Kruimelpad

Extra tools

a. Doelstelling

De GLB-communicatieprijzen zijn bedoeld om te bepalen wat de beste communicatieprojecten met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn. Inschrijven kan alleen via een online systeem dat wordt gehost op de website van de Europese Commissie. Projecten die als goede voorbeelden worden geselecteerd, worden online gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de heer Pierre SCHELLEKENS, hoofd van eenheid E5, Interne en externe communicatie, directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Deze is tevens verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens in dit verband.

Aangezien hierbij online persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, is Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van toepassing.

b. Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe?

Er worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt die nodig zijn voor deelname aan de wedstrijd, zoals naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de organisatie en het beheer van de wedstrijd is nodig voor het beheer en de goede werking van de Europese Commissie zoals voorgeschreven door de Verdragen.

Het systeem maakt gebruikt van sessiecookies om de communicatie tussen client en server mogelijk te maken. U moet cookies dus activeren in uw browser. Er worden echter geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens van welke aard dan ook opgeslagen, noch uw IP-adres. De cookies worden gewist zodra de sessie wordt beëindigd.

Omdat de verzamelde persoonsgegevens en alle gegevens in verband met bovengenoemde wedstrijd worden opgeslagen op een server van een externe contractant in zijn hoedanigheid van verwerker, zijn de gegevensbescherming en vertrouwelijkheid als vereist op grond van Verordening (EG) nr. 45/2001 gegarandeerd.

c. Wie heeft toegang tot de gegevens en wie kan inzage krijgen?

· Uw gegevens zijn toegankelijk voor ICF Mostra en het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI) van de Europese Commissie.

· Uw naam en de beknopte beschrijving van uw project worden gepubliceerd op de website en in publicaties van de Europese Commissie.

d. Hoe worden uw gegevens beschermd?

Uw inschrijving wordt opgeslagen in een beveiligde en beschermde database. ICF Mostra garandeert de op grond van Verordening (EG) nr. 45/2001 vereiste gegevensbescherming en vertrouwelijkheid. Een kopie van de database met inschrijvingen wordt overgedragen aan en bewaard bij de Europese Commissie (DG AGRI, K1).

e. Hoe kunt u uw gegevens controleren, wijzigen of wissen?

Als u de over u opgeslagen gegevens wilt controleren, wijzigen, corrigeren of wissen, kunt u contact opnemen met de helpdesk van ICF Mostra (contactgegevens hieronder) en uitdrukkelijk aangeven wat u wenst.

f. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden na afloop van de wedstrijd maximaal vijf jaar in de database bewaard.

g. Contact

Als u wilt controleren welke gegevens er over u zijn opgeslagen of deze gegevens wilt wijzigen, corrigeren of wissen, of als u vragen heeft over de wedstrijd, over uw rechten of over de gegevens die worden verwerkt in het kader van de GLB-communicatieprijzen, kunt u contact opnemen met de helpdesk van de GLB-communicatieprijzen (die onder toezicht staat van de voor gegevensverwerking verantwoordelijke persoon):

Helpdesk GLB-communicatieprijzen

Beheerd door ICF Mostra S.A. namens de Europese Commissie

Telefoon: +32 2 333 59 54

E-mail: capca2014@iservice-europa.eu

h. Klachten

Klachten kunt u richten aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.