Navigációs útvonal

További eszközök

a. CÉLKITŰZÉS

A KAP kommunikációs díjak a legjobb KAP-vonatkozású tájékoztató projekteket hivatottak jutalmazni. Nevezni az EU hivatalos honlapján, az EUROPA webhelyen üzemeltetett online rendszeren keresztül lehet. A legjobb gyakorlatnak ítélt projekteket közzétesszük az interneten. A közzétételért felelős személy Mr. Pierre SCHELLEKENS, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság E5-es egységének (Belső és külső kommunikáció) vezetője, aki adatkezelőként jár el.

Tekintettel arra, hogy ez az online szolgáltatás személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az Európai Parlament és a Tanács az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete alkalmazandó.

b. MILYEN SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK, ÉS MILYEN TECHNIKAI ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL FOLYIK AZ ADATGYŰJTÉS?

Azokat a személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel, amelyek a díjversenyben való részvételhez szükségesek, például a vezetéknevet, az utónevet, az e-mail címet és a telefonszámot.

A verseny megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban végzett személyesadat-feldolgozásra az Európai Bizottság működése és feladatainak ellátása keretében van szükség – ez utóbbiakat az uniós szerződések határozzák meg.

A rendszer a munkamenet során ún. cookie-kat („sütiket”) alkalmaz annak érdekében, hogy biztosítsa a válaszadó számítógépe és a kiszolgáló közötti kommunikációt. Böngészőprogramját ezért Önnek úgy kell beállítania, hogy az elfogadja a cookie-kat. A rendszer ugyanakkor nem gyűjt semmilyen személyes vagy bizalmas információt az Ön számítógépéről, és annak IP-címét sem rögzíti. A munkamenet befejezését követően a cookie-kat a rendszer nem őrzi meg.

Az összegyűjtött személyes adatok és a versennyel kapcsolatos összes információ tárolására az adatfeldolgozóként eljáró külső vállalkozó számítógépén kerül sor, aki biztosítja az adatok 45/2001/EK rendeletben előírt védelmét és titkosságát.

c. KI FÉR HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓKHOZ, ÉS KI KAPJA MEG AZOKAT?

· Az Ön adatai a ICF Mostra és az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG AGRI) számára lesznek hozzáférhetők.

· Előfordulhat, hogy az Ön neve és a projektről szóló összefoglaló közzétételre kerül az interneten vagy az Európai Bizottság kiadványaiban.

d. HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓKAT?

Az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságos és védett adatbázisban tároljuk. A ICF Mostra garantálja a 45/2001/EK rendeletben előírt adatvédelmet és titkosságot. A benyújtott adatokat tartalmazó adatbázisról másolat készül, melyet az Európai Bizottság (DG AGRI, K1. egység) fog tárolni.

e. HOGYAN LEHET A MEGADOTT INFORMÁCIÓKAT ELLENŐRIZNI, MÓDOSÍTANI, ILLETVE TÖRÖLNI?

Ha ellenőrizni szeretné, hogy az Ön személyes adatai közül melyeket tárolják, illetve ha módosíttatni, javíttatni vagy töröltetni kívánja azokat, kérjük, az alábbiakban megadott kapcsolattartási adatok segítségével vegye fel a kapcsolatot a ICF Mostra által működtetett ügyfélszolgálattal, és ismertesse részletesen kérését.

f. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

Személyes adatait mindaddig megőrizzük az adatbázisban, amíg a versenyre benevezett pályázatok elbírálása le nem zárul, de legfeljebb a verseny végétől számított 5 évig.

g. KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

Ha ellenőrizni szeretné, hogy az Ön személyes adatai közül melyeket tárolják, ha módosíttatni, javíttatni vagy töröltetni kívánja azokat, továbbá ha kérdése van a versennyel vagy az annak során feldolgozott információkkal, illetve a jogaival kapcsolatban, kérjük, hogy az alábbi kapcsolattartási adatok segítségével vegye fel a kapcsolatot az adatkezelő felügyelete alatt működő KAP kommunikációs díjak ügyfélszolgálatával:

KAP kommunikációs díjak ügyfélszolgálata

Üzemeltető: az Európai Bizottság megbízásából a ICF Mostra S.A.

Telefon: +32 2 333 59 54

E-mail: capca2014@iservice-europa.eu

h. PANASZOK KEZELÉSE

Probléma esetén az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat panaszával.