Navigacijski put

Dodatni alati

a. CILJ

Cilj je Nagrade za komuniciranje o ZPP-u utvrđivanje najboljih projekata u području informiranja o pitanjima u vezi sa ZPP-om. Prijave se podnose putem online sustava na internetskim stranicama Europa Europske Komisije. Projekti odabrani kao primjer najboljih praksi objavit će se na internetu, pod nadležnosti Mr Pierre SCHELLEKENS (voditeljica odjela E5, Interna i eksterna komunikacija – Opća uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj) u ulozi nadzornika.

Kako ta online usluga prikuplja i dodatno obrađuje osobne podatke, primjenjuje se Uredba (EZ) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnome kretanju takvih podataka.

b. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I NA KOJI NAČIN?

Prikupljeni osobni podaci koji se dodatno obrađuju podaci su potrebni za sudjelovanje u natječaju, poput imena i prezimena, adrese e-pošte i broja telefona.

Obrada osobnih podataka u vezi s organizacijom ovog natječaja i njegovim upravljanjem potrebni su za upravljanje i funkcioniranje Europske komisije, kako je propisano Ugovorima.

Sustav upotrebljava „kolačiće” kako bi se osigurala komunikacija između klijenta i poslužitelja. Stoga svoj preglednik morate podesiti tako da prihvaća „kolačića”. Međutim, ne prikuplja osobne ili povjerljive informacije niti IP adresu vašeg računala. Kolačići nestaju kada se sesija prekine.

Prikupljeni osobni podaci i sve informacije povezane s navedenim natječajem pohranjuju se na računalo vanjskog ugovornog djelatnika, u ulozi obrađivača, čime se jamči zaštita podataka i povjerljivost u skladu s Uredbom (EZ) 45/2001.

c. TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA I KOME SE OTKRIVAJU?

· Vašim podacima moći će pristupiti Mostra Communication i Opća uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) Europske komisije.

· Vaše ime i sažetak projekta možda će se javno objaviti na našim internetskim stranicama ili u publikacijama Europske komisije (EK).

d. KAKO ŠTITIMO I ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Vaše prijave snimaju se u sigurnu i zaštićenu bazu podataka. Mostra Communication jamči zaštitu podataka i povjerljivost u skladu s Uredbom (EZ) 45/2001. Kopiju baze podataka prijava prenijet će i pohraniti Europska komisija (DG AGRI K1).

e. KAKO MOŽETE PROVJERITI, IZMIJENITI ILI IZBRISATI SVOJE PODATKE?

Ukoliko želite provjeriti koji su osobni podaci pohranjeni u vaše ime ili ih želite izmijeniti, ispraviti ili izbrisati, obratite se službi za korisnike kojom upravlja MOSTRA Communication putem podataka za kontakt u nastavku i eksplicitno navedite svoj zahtjev.

f. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Vaši osobni identifikacijski podaci ostat će u bazi podataka dok se ne završi faze ocjenjivanja natječaja, a najdulje 5 godina od završetka natjecanja.

g. PODACI ZA KONTAKT

Ukoliko želite provjeriti koji su osobni podaci pohranjeni u vaše ime ili ih želite izmijeniti, ispraviti ili izbrisati, ili ako imate pitanja u vezi s natječajem ili informacijama obrađenim u okviru Nagrada za komuniciranje o ZPP-u ili svojim pravima, obratite se službi za korisnike za Nagrade za komuniciranje, koja djeluje pod nadležnošću nadzornika, koristeći sljedeće podatke za kontakt:

Služba za korisnike Nagrada za komuniciranje o ZPP-u

Pod upravom Mostra Communications S.A. u ime Europske komisije

Telefon: +32 2 333 59 65

E-pošta: capca2014@iservice-europa.eu

h. PRAVNI LIJEK

Pritužbe u slučaju sukoba mogu se uputiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.