Navigointipolku

Lisätyökalut

a. TAVOITE

Yhteisen maatalouspolitiikan tiedotuskilpailun tavoitteena on löytää parhaat hankkeet yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan tiedotuksen alalta. Hakemukset lähetetään sähköisesti Euroopan komission Europa-verkkosivuston kautta. Parhaita käytäntöjä soveltavat hankkeet julkaistaan internetissä herra Pierre SCHELLEKENSIN (sisäisen ja ulkoisen viestinnän E5-yksikön päällikkö, maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, Euroopan komissio) valvonnassa.

Koska tässä verkkopalvelussa kerätään ja käsitellään henkilötietoja, siihen sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001.

b. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN, JA MILLÄ TEKNISILLÄ VÄLINEILLÄ TÄMÄ TAPAHTUU?

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot ovat kilpailuun osallistumiseen tarvittavia tietoja, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kilpailun järjestämiseen ja hallintaan liittyvien henkilötietojen käsitteleminen on tarpeen perussopimuksissa määrätyn Euroopan komission hallinnan ja toiminnan kannalta.

Järjestelmä käyttää istuntoevästeitä, joilla varmistetaan asiakkaan ja palvelimen välinen viestintä. Siksi selaimesi on sallittava evästeiden käyttö. Järjestelmä ei kuitenkaan kerää mitään henkilökohtaisia tai luottamuksellisia tietoja eikä tietokoneiden IP-osoitteita. Evästeet katoavat istunnon päätyttyä.

Kerätyt henkilötiedot ja kaikki kilpailuun liittyvät tiedot tallennetaan ulkopuolisen toimeksisaajan tietokoneelle. Ulkopuolinen toimeksisaaja takaa asetuksessa (EY) N:o 45/2001 edellytettävän tietosuojan ja luottamuksellisuuden.

c. KUKA PÄÄSEE TARKASTELEMAAN TIETOJA, JA KENELLE NE ILMOITETAAN?

Tietojasi pääsevät tarkastelemaan ICF Mostra ja Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (DG AGRI).

Nimesi ja yhteenveto hankkeesta voidaan julkaista internetissä tai Euroopan komission julkaisuissa.

d. MITEN TIETOJA SUOJELLAAN?

Lähettämäsi tiedot tallennetaan turvalliseen suojattuun tietokantaan. ICF Mostra takaa, että tietosuoja ja luottamuksellisuus ovat asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisia. Kopio lähetetyt tiedot sisältävästä tietokannasta siirretään säilytettäväksi Euroopan komissioon (DG AGRI K1).

e. MITEN TIETOJA VOI TARKASTAA, MUUTTAA TAI POISTAA?

Jos haluat tarkastaa säilytettävät henkilötietosi tai muuttaa, korjata tai poistaa niitä, ota yhteyttä ICF Mostrain neuvontapalveluun alla olevien yhteystietojen avulla. Erittele pyyntösi tarkasti.

f. KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietojasi säilytetään tietokannassa, kunnes kilpailun arviointi on saatu päätökseen, ja ne poistetaan viimeistään viisi vuoden kuluttua kilpailun päättymisestä.

g. YHTEYSTIEDOT

Jos haluat tarkastaa säilytettävät henkilötietosi tai muuttaa, korjata tai poistaa niitä, tai jos sinulla on kysyttävää kilpailusta, oikeuksistasi tai mistä tahansa tiedoista, joita käsitellään yhteisen maatalouspolitiikan tiedotuskilpailun yhteydessä, ota yhteyttä valvojan vastuulla toimivaan yhteisen maatalouspolitiikan tiedotuskilpailun neuvontapalveluun:

Yhteisen maatalouspolitiikan tiedotuskilpailun neuvontapalvelu

Hallinnoija Euroopan komission puolesta: ICF Mostra S.A.

Puhelin: +32 2 333 59 54

Sähköposti: capca2014@iservice-europa.eu

h. OIKEUSTURVA

Riitatapauksessa valituksen voi osoittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle.