Sti

Flere værktøjer

a. FORMÅL

Formålet med priserne for kommunikation om den fælles landbrugspolitik er at udpege de bedste projekter inden for kommunikation om den fælles landbrugspolitik. Ansøgningerne indsendes via et onlinesystem på Europa-Kommissionens hjemmeside Europa. De projekter, der udpeges som bedste praksis, offentliggøres på hjemmesiden under Pierre SCHELLEKENS ansvar (Kontorchef for kontor E5, Intern og ekstern kommunikation - Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne), som er registeransvarlig.

Eftersom der indsamles og behandles personoplysninger, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

b. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLES OG HVORDAN?

De personoplysninger, der indsamles og behandles, er oplysninger, der er nødvendige for at deltage i konkurrencen, f.eks. for- og efternavn, e-mail-adresse og telefonnummer.

Personoplysningerne behandles for, at Kommissionen kan tilrettelægge og gennemføre konkurrencen og opfylde sine traktatfæstede opgaver.

Systemet bruger session cookies for at sikre kommunikation mellem webklienten og serveren. Derfor skal din browser acceptere cookies. Der indsamles dog ingen form for personlige eller fortrolige oplysninger, heller ikke din IP-adresse. Cookiesene slettes automatisk, når sessionen er færdig.

De indsamlede personoplysninger og alle oplysninger i forbindelse med ovennævnte konkurrence lagres i en computer hos den eksterne kontrahent, der er registerfører og sørger for den fornødne beskyttelse og fortrolighed i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001.

c. HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER, OG HVEM VIDEREGIVES DE TIL?

· Dine oplysninger er tilgængelige for ICF Mostra og Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne (GD AGRI).

· Dit navn og et resumé af projektet kan blive offentliggjort på hjemmesiden eller i Europa-Kommissionens publikationer.

d. HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER?

Dine oplysninger opbevares i en beskyttet database. ICF Mostra er garant for den fornødne beskyttelse og fortrolighed af personoplysningerne i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001. Der vil blive overført en kopi af oplysningerne til Europa-Kommissionen (GD AGRI, kontor K1), som opbevarer dem.

e. HVORDAN KAN DU TJEKKE, ÆNDRE ELLER SLETTE DINE OPLYSNINGER?

Hvis du vil undersøge, hvilke personoplysninger, der er gemt om dig, eller ændre, rette eller slette dem, skal du kontakte helpdesken, som varetages af ICF Mostra, via nedenstående kontaktoplysninger og tydeligt angive, hvad din henvendelse drejer sig om.

f. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?

Dine personoplysninger forbliver i databasen indtil evalueringen i forbindelse med konkurrencen er afsluttet og senest 5 år efter, at konkurrencen er slut.

g. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du vil undersøge, hvilke personoplysninger, der er gemt om dig, eller ønsker at ændre, rette eller slette dem, hvis du har spørgsmål til konkurrencen eller de oplysninger, der behandles i forbindelse med Priserne for kommunikation om den fælles landbrugspolitik, eller til dine rettigheder, bedes du kontakte helpdesken for priserne for kommunikation om den fælles landbrugspolitik, som er underlagt den registeransvarlige:

Helpdesk for Priserne for kommunikation om den fælles landbrugspolitik

Varetaget af ICF Mostra S.A. på vegne af Europa-Kommissionen

Telefon: +32 2 333 59 54

E-mail: capca2014@iservice-europa.eu

h. KLAGER

Eventuelle klager sendes til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.