Cesta

Další nástroje

a. CÍL

Cílem soutěže o ceny za komunikaci v oblasti SZP je najít nejlepší projekty na poli komunikace v otázkách souvisejících se SZP. Přihlášky se zasílají prostřednictvím online systému na webových stránkách Evropské komise. Vybrané projekty, které nabízejí nejlepší postupy, budou zveřejněny na internetu. Jejich zveřejnění spadá do působnosti pana Pierra SCHELLEKENSE (vedoucí oddělení E5, Vnitřní a vnější komunikace – Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova), která zastává funkci správce.

Vzhledem k tomu, že tato online služba shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, platí pro ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

b. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAKÝMI PROSTŘEDKY?

Shromažďují a dále se zpracovávají osobní údaje nezbytné pro účast v soutěži, jako např. jméno/příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Postupy použité při zpracování údajů souvisejících s organizací a správou této soutěže se považují za postupy nezbytné z hlediska řízení a fungování Evropské komise, a to v souladu se Smlouvami.

K zajištění spojení mezi klientem a serverem systém pro danou relaci používá soubory „cookies“. V nastavení prohlížeče je proto třeba soubory „cookies“ povolit. Nedochází však ke shromažďování jakýchkoliv osobních či důvěrných informací ani IP adresy vašeho počítače. Po ukončení relace soubory „cookies“ zmizí.

Shromážděné osobní údaje a všechny informace související s výše uvedenou soutěží se ukládají na počítači externího dodavatele, jenž obstarává jejich zpracování a ručí za jejich ochranu a zachování důvěrnosti, jak stanoví nařízení (ES) č. 45/2001.

c. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM A KOMU SE POSKYTUJÍ?

K vašim údajům bude mít přístup společnost ICF Mostra a Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (GŘ AGRI).

Vaše jméno a souhrnné informace o projektu mohou být zveřejněny na internetu či v publikacích Evropské komise.

d. JAK CHRÁNÍME A ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE?

Údaje, které poskytnete, se zaznamenávají v zabezpečené a chráněné databázi. Společnost ICF Mostra zaručuje ochranu údajů a zachování důvěrnosti, jak stanoví nařízení (ES) č. 45/2001. Kopie poskytnutých údajů bude dána k dispozici Evropské komisi, která ji uloží (GŘ AGRI, K1).

e. JAK LZE OVĚŘIT, ZMĚNIT ČI SMAZAT POSKYTNUTÉ ÚDAJE?

V případě, že chcete ověřit, které vaše osobní údaje se ukládají, nechat je změnit, opravit či smazat, obraťte se prosím na kontaktní místo společnosti ICF Mostra, jehož kontaktní údaje najdete níže, a jasně definujte svůj požadavek.

f. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Údaje o vaší totožnosti zůstanou v databázi, dokud neskončí vyhodnocení soutěže, nejdéle však 5 let od jejího ukončení.

g. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě, že chcete ověřit, které vaše osobní údaje se ukládají, nechat je změnit, opravit či smazat, nebo pokud máte dotazy týkající se soutěže nebo jakýchkoliv informací, jež se v souvislosti se soutěží o ceny za komunikaci v oblasti SZP zpracovávají, či o svých právech, obraťte se prosím na kontaktní místo soutěže o ceny za komunikaci v oblasti SZP, za jehož provoz odpovídá správce, a to prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Kontaktní místo soutěže o ceny za komunikaci v oblasti SZP,

kterou jménem Evropské komise spravuje společnost ICF Mostras, S. A.

Telefon: +32 2 333 59 54

E-mail: capca2014@iservice-europa.eu

h. STÍŽNOSTI

V případě sporu se lze se stížnostmi obracet na evropského inspektora ochrany údajů.