Sökväg

Ytterligare verktyg

Kommunikationspriset

Syftet med kommunikationspriset är att visa upp de bästa exemplen på kommunikationsinitiativ som rör den gemensamma jordbrukspolitiken inom de tre kategorierna kommunikation med intressenter, kommunikation med allmänheten samt innovativ kommunikation.

Förra prisupplagan skedde 2014. Vinnarna 2014 fick sina priser på den internationella prisceremonin i Bryssel den 29 januari 2015. Läs mer om dem här.

Nästa upplaga av kommunikationspriset är schemalagt att gå av stapeln 2017.

Vill du ha fler exempel på bästa praxis?

I avsnittet ”bästa praxis” hittar du alla kommunikationsprojekt som gick vidare i 2012, 2013 och 2014 års upplaga av kommunikationspriset.

Kommunikation med berörda aktörer

Kommunikation med allmänheten

Innovativ kommunikation

Vänder sig dina kommunikationskampanjer främst till personer med ett yrkesmässigt intresse, till exempel beslutsfattare, opinionsbildare, branschorganisationer, lantbrukare eller andra aktörer?

Välj i så fall den här kategorin.

Vänder du dig främst till allmänheten med tydlig och lättfattlig information som är relevant för deras vardag?

Då väljer du den här kategorin.

Är kommunikationsprojektet riktat till aktörer eller allmänheten och särskilt innovativt eller uppseendeväckande på grund av de verktyg, insatser eller kanaler som används?

Välj i så fall denna kategori.