Navigacijska pot

Dodatna orodja

Komunikacijski natečaj SKP

Komunikacijski natečaj SKP je namenjen predstavitvi primerov najboljše prakse komunikacijskih pobud, povezanih s skupno kmetijsko politiko v treh kategorijah: komunikacija z deležniki, komuniciranje z javnostjo in inovativno komuniciranje.

Zadnji natečaj je bil leta 2014. Zmagovalcem za leto 2014 so bile nagrade dodeljene na mednarodni podelitvi nagrad v Bruslju, 29. januarja 2015. Več o njih preberite tukaj.

Prihodnji komunikacijski natečaj SKP se bo predvidoma odvijal leta 2017.

Želite več primerov najboljše prakse?

V razdelku „Najboljše prakse“ so navedeni vsi komunikacijski projekti, ki so se uvrstili v ožji izbor za nagrado za komunikacijo na področju SKP za leti 2012, 2013 in 2014

Komuniciranje z deležniki

Komuniciranje z javnostjo

Inovativno komuniciranje

Če želite s svojim projektom doseči ciljno občinstvo, ki ga SKP zanima predvsem poklicno, kot so nosilci odločanja in/ali mnenjski voditelji, poklicne organizacije, kmetje in drugi deležniki, izberite to kategorijo.

To kategorijo izberite, če je vaš projekt namenjen zlasti splošni javnosti ter vključuje jasne in razumljive informacije, ki zadevajo njihovo vsakdanje življenje.

Če želite s svojim komunikacijskim projektom, ki zajema posebno inovativna in domiselna komunikacijska orodja, dejavnosti in poti, doseči deležnike ali splošno javnost, izberite to kategorijo.