Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

CAP Communication Awards 2013: Here are the winners!

The annual CAP Communication Awards aim to showcase the very best communication projects related to the Common Agricultural Policy.

The 2013 nominees were preselected by an independent jury and presented their projects to an international audience of more than 400 communication and CAP experts at the Awards Ceremony in Brussels on 9 thDecember 2013. This expert audience voted for the first, second and third prize in the three award categories. Furthermore a Special Prize of the Public and a Special Prize of the Jury were also Awarded at the ceremony.

Congratulations to all winners! Get to know them here!

Interested in more best-practice examples?

In the section " best practices" you find all communication projects shortlisted for the 2012 and 2013 editions of the CAP Communication Awards.

Komunikácia so zúčastnenými stranami

Komunikácia s verejnosťou

Inovatívna komunikácia

Traja finalisti za každú kategóriu dostanú pozvánku na predstavenie projektov pred publikom tvoreným odborníkmi na komunikáciu počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa bude konať v Bruseli 9. decembra 2013.

 Na slávnostnom odovzdávaní cien bude navyše udelená aj špeciálna Cena porotyCena širokej verejnosti.

Sú komunikačné činnosti zamerané predovšetkým na osoby s profesionálnymi záujmami, ako sú osoby s rozhodovacími právomocami a/alebo mienkotvorné subjekty, profesijné organizácie, poľnohospodárov alebo iné zúčastnené strany?

Ak áno, vyberte túto kategóriu.

Sú vaše komunikačné činnosti zamerané predovšetkým na širokú verejnosť s jasnými a zrozumiteľnými informáciami týkajúcimi sa ich každodenného života?

Ak áno, vyberte túto kategóriu.

Využíva váš komunikačný projekt zameraný na zúčastnené strany alebo širokú verejnosť najmä inovatívne komunikačné nástroje, činnosti alebo kanály vzbudzujúce pozornosť?

Potom si vyberte túto kategóriu.