Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Ocenenia (všeobecné predstavenie)

Ceny za komunikáciu v oblasti SPP sa udeľujú s cieľom vyzdvihnúť najlepšie príklady komunikačných iniciatív týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky, a to v troch kategóriách: komunikácia so zainteresovanými stranami, komunikácia s verejnosťou a inovatívna komunikácia.

Posledné udeľovanie cien sa uskutočnilov roku 2014. Víťazov za rok 2014 sme predstavili aj s oceneniami 29. januára 2015 na medzinárodnom slávnostnom udeľovaní cien v Bruseli. Ďalšie informácie o nich nájdete tu.

Ďalšie udeľovanie cien za komunikáciu v oblasti SPP sa plánuje na rok 2017.

Chcete viac príkladov osvedčených postupov?

V časti Osvedčené postupy nájdete užší výber všetkých projektov v oblasti komunikácie v rámci odovzdávania cien SPP v oblasti komunikácie za roky 2012, 2013 a 2014.

Komunikácia so zúčastnenými stranami

Komunikácia s verejnosťou

Inovatívna komunikácia

Sú komunikačné činnosti zamerané predovšetkým na osoby s profesionálnymi záujmami, ako sú osoby s rozhodovacími právomocami a/alebo mienkotvorné subjekty, profesijné organizácie, poľnohospodárov alebo iné zúčastnené strany?

Ak áno, vyberte túto kategóriu.

Sú vaše komunikačné činnosti zamerané predovšetkým na širokú verejnosť s jasnými a zrozumiteľnými informáciami týkajúcimi sa ich každodenného života?

Ak áno, vyberte túto kategóriu.

Využíva váš komunikačný projekt zameraný na zúčastnené strany alebo širokú verejnosť najmä inovatívne komunikačné nástroje, činnosti alebo kanály vzbudzujúce pozornosť?

Potom si vyberte túto kategóriu.