Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

VOTE NOW

Witamy w tegorocznej (2014 r.) edycji konkursu na najlepsze projekty w dziedzinie komunikacji w zakresie WPR (CAP Communication Awards)!

W związku z bardzo pozytywnymi doświadczeniami dotyczącymi konkursu w 2012 & 2013r. z radością ogłaszamy, że rozpoczął się okres składania wniosków w ramach tegorocznej edycji!

Czy opracowali Państwo działanie lub kampanię w zakresie komunikacji w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, które chcieliby Państwo zaprezentować międzynarodowemu audytorium? Czy chcieliby Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi zainteresowanymi stronami zajmującymi się komunikacją związaną z WPR?

Jeżeli tak, prosimy nas o tym poinformować!

Jesteś zainteresowany przykładami najlepszych praktyk?

W sekcji "najlepszych praktyk" (link jest w zestawie) można znaleźć wszystkie projekty komunikacyjne nominowane do nagród w 2012 i 2013.

Komunikacja z zainteresowanymi stronami

Komunikacja publiczna

Innowacyjna komunikacja

Czy Państwa działania w zakresie komunikacji są skierowane przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną, na przykład decydentów lub podmiotów opiniotwórczych, organizacji zawodowych, rolników lub innych zainteresowanych stron?

Jeżeli tak, prosimy wybrać tę kategorię.

Czy Państwa działania komunikacyjne są skierowane głównie do ogółu społeczeństwa i obejmują jasne i łatwo zrozumiałe informacje istotne dla ich życia codziennego?

Jeżeli tak, prosimy wybrać tę kategorię.

Czy Państwa projekt w dziedzinie komunikacji, skierowany do zainteresowanych stron lub do ogółu społeczeństwa, jest szczególnie innowacyjny i przyciąga uwagę, jeśli chodzi o zastosowane narzędzia, działania lub kanały komunikacyjne?

Jeżeli tak, prosimy wybrać tę kategorię.