Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Konkurs (informacje ogólne)

Nagrody w konkursie „CAP Communication Awards” są przyznawane za najlepsze projekty w dziedzinie komunikacji dotyczącej wspólnej polityki rolnej w trzech kategoriach: „komunikacja z zainteresowanymi stronami”, „komunikacja publiczna” i „innowacyjna komunikacja”.

Ostatnia edycja konkursu odbyła się w 2014 roku. Laureaci nagrody z 2014 r. zostaną zaprezentowani 29 stycznia 2015 r. w Brukseli podczas międzynarodowej ceremonii wręczenia nagród. Więcej informacji na temat laureatów można uzyskać tutaj.

Kolejną edycję konkursu „CAP Communication Awards” zaplanowano na rok 2017.

Czy są Państwo zainteresowani przykładami najlepszych praktyk?

W sekcji „najlepszych praktyk” (link jest w zestawie) można znaleźć wszystkie projekty komunikacyjne nominowane do nagród w latach 2012–2014.

Komunikacja z zainteresowanymi stronami

Komunikacja publiczna

Innowacyjna komunikacja

Czy Państwa działania w zakresie komunikacji są skierowane przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną, na przykład decydentów lub podmiotów opiniotwórczych, organizacji zawodowych, rolników lub innych zainteresowanych stron?

Jeżeli tak, prosimy wybrać tę kategorię.

Czy Państwa działania komunikacyjne są skierowane głównie do ogółu społeczeństwa i obejmują jasne i łatwo zrozumiałe informacje istotne dla ich życia codziennego?

Jeżeli tak, prosimy wybrać tę kategorię.

Czy Państwa projekt w dziedzinie komunikacji, skierowany do zainteresowanych stron lub do ogółu społeczeństwa, jest szczególnie innowacyjny i przyciąga uwagę, jeśli chodzi o zastosowane narzędzia, działania lub kanały komunikacyjne?

Jeżeli tak, prosimy wybrać tę kategorię.