Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

Il-premjijiet (preżentazzjoni ġenerali)

Il-Premjijiet għall-Komunikazzjoni tal-PAK għandhom l-għan li jesebixxu l-eżempji tal-aqwa prattika ta' inizjattivi ta' komunikazzjoni relatati mal-Politika Agrikola Komuni fit-tliet kategoriji tal-Komunikazzjoni lill-Partijiet Interessati, il-Komunikazzjoni lill-Pubbliku u l-Komunikazzjoni Innovattiva.

L-aħħar edizzjoni saret fl-2014. Ir-rebbieħa tal-2014 ġew ippreżentati bil-premjijiet tagħhom fiċ-Ċerimonja internazzjonali tal-Premjijiet fi Brussell fid-29 ta’ Jannar 2015. Sir af aktar dwarhom hawnhekk.

L-edizzjoni li jmiss tal-Premjijiet għall-Komunikazzjoni tal-PAK hija skedata biex tiġi organizzata fl-2017.

Interessat f’aktar eżempji ta’ l-aħjar prattiki?

Fit-taqsima "l-aqwa prattiki” għandek issib il-proġetti kollha ta’ komunikazzjoni innominati għall-edizzjonijiet tal-2012, 2013 u l-2014 tal-Premjijiet ta’ Komunikazzjoni tal-PAK.

Komunikazzjoni lill-partijiet interessati

Komunikazzjoni lill-pubbliku

Komunikazzjoni innovattiva

L-azzjoni tiegħek ta’ komunikazzjoni tolqot primarjament lil nies b’interess professjonali, bħal dawk li jieħdu deċiżjonijiet u/jew iqanqlu opinjonijiet, organizzazzjonijiet professjonali, bdiewa jew partijiet interessati oħra?

Jekk iva, allura agħżel din il-katergorija.

L-azzjoni tiegħek ta’ komunikazzjoni tolqot l-aktar lill-pubbliku ġenerali b’informazzjoni ċara u li tinftiehem malajr rilevanti għall-ħajja ta’ kuljum tan-nies?

Jekk hu hekk, allura agħżel din il-kategorija.

Il-proġett tiegħek ta’ komunikazzjoni, li jolqot lill-partijiet interessati jew lill-pubbliku ġenerali, huwa partikolarment innovattiv u attraenti fl-għodod, l-azzjonijiet jew il-kanali użati?

Allura agħżel din il-kategorija.