Navigācijas ceļš

Citi rīki

KLP komunikācijas balvas tiek pasniegtas, lai izceltu pašus labākos komunikācijas iniciatīvu prakses piemērus Kopējās lauksaimniecības politikas jomā trīs kategorijās: Informācija ieinteresētajām pusēm, Informācija sabiedrībai un Inovatīva informācija.

2014. gada uzvarētāji tika apbalvoti starptautiskajā balvu pasniegšanas ceremonijā, kas notika 2015. gada 29. janvārī Briselē. Uzziniet vairāk par balvas ieguvējiem šeit.

Vai jūs interesē vēl citi paraugprakses piemēri?

Vai jūs interesē vēl citi paraugprakses piemēri? Sadaļā Paraugpraksepieejami visi KLP komunikācijas balvu konkursa 2012., 2013. un 2014. gadā izvēlētie projekti.

Informācija ieinteresētajām personām

Informācija sabiedrībai

Inovatīva informācija

Vai jūsu informējošais pasākums pirmām kārtām domāts profesionāļiem, tādiem kā lēmēji un/vai sabiedriskās domas veidotāji, profesionālās organizācijas, lauksaimnieki vai citas ieinteresētās personas?

Ja jā, tad izvēlieties šo kategoriju.

Vai jūsu informējošais pasākums galvenokārt ir domāts plašai sabiedrībai, un tā vēstījums ir skaidrs un saprotams, saistīts ar cilvēku ikdienas dzīvi?

Ja tā, tad izvēlieties šo kategoriju.

Vai jūsu komunikācijas projekts, kurš ir domāts ieinteresētajām personām vai plašai sabiedrībai, ir īpaši inovatīvs un uzmanību piesaistošs komunikācijas rīku, darbību vai kanālu ziņā?

Ja tā, tad izvēlieties šo kategoriju.