Navigointipolku

Lisätyökalut

YMP:n tiedotuskilpailun tavoitteena on esitellä parhaita yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyviä tiedotushankkeita. Kilpailussa on seuraavat kolme luokkaa: sidosryhmille tiedottaminen, yleisölle tiedottaminen ja innovatiivinen tiedottaminen.

Vuoden 2014 voittajat esiteltiin kansainvälisessä palkintojenjakotilaisuudessa Brysselissä 29. tammikuuta 2015. Voit lukea lisää voittajista täältä.

Haluatko katsoa lisää esimerkkejä parhaista käytännöistä?

Parhaat käytännöt -osiossa on lueteltu kaikki vuosina 2012, 2013 ja 2014 YMP:n tiedotuskilpailun lopputaisteluun selvinneet viestintäprojektit.

Sidosryhmille tiedottaminen

Yleisölle tiedottaminen

Innovatiivinen tiedottaminen

Osallistu tähän luokkaan, jos tiedotustoimesi on suunnattu ensisijaisesti alan toimijoille, kuten päättäjille ja/tai mielipidevaikuttajille, ammattialajärjestöille, viljelijöille tai muille sidosryhmille.

Onko tiedotustoimesi suunnattu pääasiassa suurelle yleisölle? Annetaanko toimen avulla selkeää ja helppotajuista tietoa, joka koskee ihmisten arkea?

Tämä luokka on suunnattu yleisötiedotushankkeille.

Innovatiivisen tiedottamisen luokkaan voi osallistua tiedotushankkeilla, joissa hyödynnetään erityisen innovatiivisia ja huomiota herättäviä viestintävälineitä, -toimia tai -kanavia. Ne voivat olla suunnattuja joko sidosryhmille tai suurelle yleisölle.