Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Τα βραβεία Καλύτερης Καμπάνιας για την ΚΓΠ έχουν στόχο να παρουσιάσουν τα παραδείγματα των πιο βέλτιστων πρακτικών επικοινωνιακών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την Κοινή Γεωργική Πολιτική στις τρεις κατηγορίες, της Επικοινωνίας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, Επικοινωνίας με το Κοινό και της Καινοτόμου Επικοινωνίας.

Τα βραβεία του 2014 απονεμήθηκαν στους νικητές στη διεθνή Τελετή Βραβείων στις Βρυξέλλες στις 29 Ιανουαρίου 2015. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Σας ενδιαφέρει να δείτε περισσότερα παραδείγματα επιτυχημένων δράσεων;

Στην ενότητα «επιτυχημένες δράσεις» θα βρείτε όλα τα έργα που επιλέχθηκαν για τα βραβεία καλύτερης καμπάνιας το 2012, 2013 και το 2014.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η δράση επικοινωνίας σας στοχεύει πρωτίστως σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται επαγγελματικά, όπως οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ή/και οι διαμορφωτές γνώμης, οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι γεωργοί ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη;

zΕάν ναι, τότε επιλέξτε αυτή την κατηγορία.

Οι επικοινωνιακές σας δράσεις στοχεύουν κυρίως στο ευρύ κοινό και παρέχουν σαφή και εύκολα προσβάσιμη πληροφόρηση που είναι χρήσιμη για την καθημερινή ζωή;

Εάν ναι, τότε επιλέξτε αυτή την κατηγορία.

Το επικοινωνιακό σας έργο στοχεύει στα ενδιαφερόμενα μέρη ή το ευρύ κοινό και είναι ιδιαίτερα καινοτόμο και ελκυστικό ως προς τα χρησιμοποιηθέντα εργαλεία, τις επί μέρους δράσεις ή τους διαύλους επικοινωνίας;

Tότε επιλέξτε αυτή την κατηγορία.