Cesta

Další nástroje

Ceny (obecné informace)

Cílem soutěže Ceny za komunikaci v oblasti SZP je představit příklady nejlepších osvědčených postupů ze strany komunikačních iniciativ spojených se společnou zemědělskou politikou. Soutěž má tři kategorie: komunikace se zúčastněnými subjekty, komunikace s veřejností a inovativní komunikace.

Soutěž se naposledy konala v roce 2014. Vítězové za rok 2014 obdrželi ceny na mezinárodním slavnostním vyhlášení, které se konalo 29. ledna 2015 v Bruselu. Další informace o vítězích naleznete zde.

Příští soutěž Ceny za komunikaci v oblasti SZP se bude konat v roce 2017.

Zajímá vás více příkladů osvědčených postupů?

V oddíle „osvědčené postupy“ najdete všechny komunikační projekty, které byly nominovány v ročnících 2012, 2013 a 2014 soutěže o ceny za komunikaci v oblasti SZP.

Komunikace zaměřená na zúčastněné strany

Komunikace zaměřená na veřejnost

Inovativní komunikace

Zaměřuje se vaše komunikační akce především na osoby, které se o problematiku zajímají z profesních důvodů, např. na osoby s rozhodovací pravomocí či osoby, které významně ovlivňují veřejné mínění, na profesní organizace, zemědělce či jiné zúčastněné strany?

Pokud ano, zvolte tuto kategorii.

Zaměřuje se vaše komunikační akce především na širokou veřejnost a poskytuje jí jasné a snadno srozumitelné informace, které jsou důležité pro každodenní život?

Pokud ano, zvolte tuto kategorii.

Vyznačuje se váš komunikační projekt, ať již se zaměřuje na zúčastněné strany či na širokou veřejnost, inovativností nebo je zajímavý z hlediska použitých nástrojů, akcí či komunikačních kanálů?

Pokud ano, zvolte tuto kategorii.