Cesta

Další nástroje

CAP Communication Awards 2013: Here are the winners!

The annual CAP Communication Awards aim to showcase the very best communication projects related to the Common Agricultural Policy.

The 2013 nominees were preselected by an independent jury and presented their projects to an international audience of more than 400 communication and CAP experts at the Awards Ceremony in Brussels on 9 thDecember 2013. This expert audience voted for the first, second and third prize in the three award categories. Furthermore a Special Prize of the Public and a Special Prize of the Jury were also Awarded at the ceremony.

Congratulations to all winners! Get to know them here!

Interested in more best-practice examples?

In the section " best practices" you find all communication projects shortlisted for the 2012 and 2013 editions of the CAP Communication Awards.

Komunikace zaměřená na zúčastněné strany

Komunikace zaměřená na veřejnost

Inovativní komunikace

Zaměřuje se vaše komunikační akce především na osoby, které se o problematiku zajímají z profesních důvodů, např. na osoby s rozhodovací pravomocí či osoby, které významně ovlivňují veřejné mínění, na profesní organizace, zemědělce či jiné zúčastněné strany?

Pokud ano, zvolte tuto kategorii.

Zaměřuje se vaše komunikační akce především na širokou veřejnost a poskytuje jí jasné a snadno srozumitelné informace, které jsou důležité pro každodenní život?

Pokud ano, zvolte tuto kategorii.

Vyznačuje se váš komunikační projekt, ať již se zaměřuje na zúčastněné strany či na širokou veřejnost, inovativností nebo je zajímavý z hlediska použitých nástrojů, akcí či komunikačních kanálů?

Pokud ano, zvolte tuto kategorii.