Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Наградите (общо представяне)

Годишните награди за комуникация в областта на ОСП имат за цел да покажат примери за най-добри комуникационни инициативи в областта на Общата селскостопанска политика в три категории – комуникация със заинтересовани страни, комуникация с обществеността и иновативна комуникация.

Последното издание на наградите беше през 2014 г. Победителите за 2014 г. бяха представени с техните награди на международна церемония по награждаването, която се състоя на 29 януари 2015 г. в Брюксел. Разберете повече за тях тук.

Следващото издание на Наградите за комуникация в областта на ОСП е планирано за 2017 г.

Интересувате ли се от повече примери за най-добри практики?

В раздел "най-добри практики" ще намерите списък на всички подбрани проекти за наградите за комуникация в областта на ОСП за 2012, 2013 и 2014 г.

Комуникация със заинтересовани страни

Комуникация с обществеността

Иновативна комуникация

Вашата комуникационна инициатива насочена ли е главно към хора с професионални интереси, например лица, отговорни за вземане на решения и/или формиране на общественото мнение, професионални организации, земеделски производители или други заинтересовани страни?

Ако е така, изберете тази категория.

Вашата комуникационна инициатива насочена ли е главно към широката общественост с ясна и лесноразбираема информация, свързана с ежедневието на хората?

Ако е така, изберете тази категория.

Вашият комуникационен проект, насочен към заинтересованите страни или широката общественост, свързан ли е по-специално с иновации и привлича ли вниманието поради използваните инструменти, инициативи или канали за комуникация?

Ако е така, изберете тази категория.