Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

CAP Communication Awards 2013: Here are the winners!

The annual CAP Communication Awards aim to showcase the very best communication projects related to the Common Agricultural Policy.

The 2013 nominees were preselected by an independent jury and presented their projects to an international audience of more than 400 communication and CAP experts at the Awards Ceremony in Brussels on 9 thDecember 2013. This expert audience voted for the first, second and third prize in the three award categories. Furthermore a Special Prize of the Public and a Special Prize of the Jury were also Awarded at the ceremony.

Congratulations to all winners! Get to know them here!

Interested in more best-practice examples?

In the section " best practices" you find all communication projects shortlisted for the 2012 and 2013 editions of the CAP Communication Awards.

Комуникация със заинтересовани страни

Комуникация с обществеността

Иновативна комуникация

Вашата комуникационна инициатива насочена ли е главно към хора с професионални интереси, например лица, отговорни за вземане на решения и/или формиране на общественото мнение, професионални организации, земеделски производители или други заинтересовани страни?

Ако е така, изберете тази категория.

Вашата комуникационна инициатива насочена ли е главно към широката общественост с ясна и лесноразбираема информация, свързана с ежедневието на хората?

Ако е така, изберете тази категория.

Вашият комуникационен проект, насочен към заинтересованите страни или широката общественост, свързан ли е по-специално с иновации и привлича ли вниманието поради използваните инструменти, инициативи или канали за комуникация?

Ако е така, изберете тази категория.