Sökväg

Ytterligare verktyg

Om du har frågor eller får problem med anmälan kan du kontakta vår helpdesk.

Ring +32 2 333 59 65 eller mejla till capca2013@iservice-europa.eu.

Helpdesken är öppen vardagar 9–13 och 14–17.30. Du får svar inom tre arbetsdagar.

Om du har frågor som rör din anmälan vill vi ha dem senast fredag den 25 oktober 2013 kl. 09.00 (svensk tid).