Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Máte dodatočné otázky alebo ste narazili na nejaké ťažkosti pri prihlasovaní? Neváhajte a obráťte sa na naše asistenčné stredisko.

Telefónne číslo: +32 2 333 59 54.

E-mail: capca2014@iservice-europa.eu.

Asistenčné stredisko bude otvorené cez pracovné dni od 9.00 h do 13.00 h a od 14.00 h do 17.30 h SEČ. Požiadavky na informácie sa budú vybavovať do troch pracovných dní od ich prijatia.

Pred predložením prihlášky by sa všetky požiadavky na informácie asistenčnému stredisku mali odoslať do piatka 31. októbra 2014, do 12.00 h SEČ.