Navigācijas ceļš

Citi rīki

Sagatavojot pieteikumu, jums, iespējams, radušies kādi papildu jautājumi vai problēmas. Lūdzu, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestu.

Tālrunis: +32 2 333 59 54.

E-pasta adrese: capca2014@iservice-europa.eu.

Palīdzības dienests darbosies darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.30 (pēc Viduseiropas laika). Jautājumus izskatīs trīs darbadienu laikā no to saņemšanas brīža.

Visi ar pieteikuma iesniegšanu saistītie palīdzības dienestam adresētie jautājumi nosūtāmi līdz 2014. gada 31. oktobrim (piektdiena) plkst. 12.00 (pēc Viduseiropas laika).