Navigacijski put

Dodatni alati

Imate dodatna pitanja ili ste naišli na poteškoće prilikom prijave? Obratite se našoj službi za korisnike.

Broj telefona: +32 2 333 59 54.

Adresa e-pošte: capca2014@iservice-europa.eu.

Služba za korisnike bit će dostupna radnim danom 9.00 – 13.00 h i 14.00 – 17.30 h. Upiti će se riješiti u roku od tri radna dana od primitka.

Prije podnošenja prijave svi upiti upućeni službi za korisnike trebaju se poslati do petka 31. listopada 2014. do 12.00 h.