Cesta

Další nástroje

Máte další otázky nebo jste při přihlašování narazili na potíže? Neváhejte a obraťte se na naše kontaktní místo.

Jeho telefonní číslo je: +32 2 333 59 54.

e-mailová adresa: capca2014@iservice-europa.eu.

Provozní doba kontaktního místa v pracovních dnech je 9:00–13:00 a 14:00–17:30 hodin středoevropského času. Dotazy budou vyřízeny do tří pracovních dnů ode dne doručení.

Všechny dotazy určené kontaktnímu místu, které mají být vyřešeny před vlastním zasláním projektu, je třeba odeslat nejpozději v pátek 31. října 2014 do 12:00 hodin středoevropského času.