Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Projekt nie wiąże się bezpośrednio z WPR. Czy mimo to można złożyć wniosek?

Choć sam projekt nie musi być wyraźnie związany z WPR, to musi on jednak przekazywać informacje dotyczące co najmniej jednego obszaru WPR. Więcej informacji o obszarach WPR znajduje się na stronie internetowej http://europa.eu/pol/agr/index_pl.htm.

W jaki sposób można ustalić, czy projekt kwalifikuje się do konkursu?

Prosimy zapoznać się z kryteriami kwalifikowalności do konkursu „CAP Communication Awards”. W razie wątpliwości należy kontaktować się z centrum informacyjnym.

Projekt jest przedsięwzięciem małym / lokalnym / z ograniczonym budżetem. Czy będzie miał równe szanse na wygraną?

Tak. Wielkość projektu nie ma znaczenia! Projekty mogą być małe lub duże pod względem ich skali i budżetu. Wszystkie wnioski będą oceniane pod kątem kryteriów oceny, a nie rozmiarów projektów.

Co w sytuacji, gdy projekt jest skierowany zarówno do zainteresowanych stron, jak i do ogółu społeczeństwa?

Można wybrać dowolną kategorię lub kategorię, która wydaje się najlepiej pasować do projektu. Proces wyboru został zorganizowany w taki sposób, aby jury mogło przenieść wniosek do innej kategorii, jeśli zostanie to uznane za bardziej odpowiednie.

Kiedy należy wybrać kategorię „Innowacyjna komunikacja”?

Jeżeli są Państwo szczególnie dumni z innowacyjnych lub kreatywnych cech projektu, to jest to kategoria dla Państwa. W ramach tej kategorii poszukujemy działań, które są bardzo oryginalne, przekonujące, zabawne, interaktywne lub twórcze. Działania mogą (ale nie muszą) obejmować wydarzenia twórcze, prezentacje, materiały wizualne, reklamy, infografikę, teledyski, reklamy „wirusowe”, aplikacje na telefony komórkowe, strony internetowe itp.

Czy można zgłosić ten sam projekt do więcej niż jednej kategorii?

Nie. Każdy projekt można zgłosić tylko raz.

Ile projektów można przedłożyć?

Wnioskodawcy mogą przedłożyć łącznie do trzech różnych projektów w jednej lub w różnych kategoriach konkursowych.

Jak należy złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek, należy założyć konto, a następnie zostanie przesłany e-mail potwierdzający z linkiem. Po uruchomieniu linku zostaną Państwo przekierowani do internetowego formularza zgłoszeniowego do konkursu „CAP Communication Awards”.

Czy trzeba wypełnić wniosek za jednym razem? Czy można zapisać wniosek i wypełnić go w późniejszym terminie?

Można uzupełniać lub poprawiać wniosek w dowolnym momencie do dnia 31 października 2014 r. do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego, o ile nie kliknęli już Państwo opcji „złóż wniosek” (ang. „submit”).

Projekt był wynikiem współpracy między kilkoma partnerami. Kto powinien złożyć wniosek?

Przyjmujemy wnioski od dowolnych partnerów w projekcie, jednak najlepiej, aby w imieniu partnerstwa wniosek złożył partner będący liderem projektu lub główny organizator.

Projekt zrealizowano w języku innym niż angielski, francuski lub niemiecki. Czy w celu złożenia wniosku należy przetłumaczyć projekt lub związane z nim materiały informacyjne na jeden z tych języków?

Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Formularze zgłoszeniowe wypełnione w innych językach nie będą przyjmowane.

Nie trzeba jednak tłumaczyć projektu ani związanych z nim materiałów informacyjnych, aby złożyć wniosek.

Czy wniosek zostanie opublikowany?

Sekcja zawierająca „streszczenie projektu” ujęta w formularzu zgłoszeniowym oraz dane kontaktowe Państwa organizacji mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub w publikacjach przygotowywanych przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykorzystanie danych osobowych podlega przepisom UE.

Czy trzeba będzie przygotować coś na ceremonię wręczenia nagród?

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich projektów przed głosowaniem zgromadzonego audytorium. W połowie grudnia wybrani finaliści otrzymają dalsze wskazówki.

Wniosek był złożony w zeszłym roku. Czy można ponownie zgłosić projekt?

Tak. Jeżeli złożyli Państwo wniosek w zeszłym roku i Państwa projekt nie został wybrany na krótką listę, mogą Państwo ponownie złożyć wniosek. Jeżeli zamierzają Państwo ponownie zgłosić ten sam projekt, należy wyraźnie wskazać nowe elementy, wprowadzone zmiany i rezultaty projektu.

Należy zwrócić uwagę, że finaliści poprzednich edycji nie mogą ponownie zgłaszać tego samego projektu w tegorocznej edycji. Finaliści mogą jednak, jeśli chcą, przedstawić nowy projekt.