Navigācijas ceļš

Citi rīki

Mans projekts nav tieši saistīts ar kopējo lauksaimniecības politiku. Vai tik un tā varu piedalīties?

Kaut arī jūsu projekts nav tieši saistīts ar KLP kā tādu, ir svarīgi, lai tajā tiktu sniegta informācija par vismaz vienu vai vairākiem KLP aspektiem. Plašāku informāciju par politikas jomām atradīsiet te: http://europa.eu/pol/agr/index_lv.htm.

Kā varu noskaidrot, vai mans projekts ir atbilstīgs?

Lūdzu, skatiet atbilstības kritērijus konkursam “Komunikācijas balvas”. Ja šaubāties, sazinieties ar palīdzības dienestu.

Mans projekts bija neliela/vietēja budžeta projekts. Vai man tiks dota iespēja uzvarēt?

Jā, projekta vērienam nav nozīmes! Projekti apjoma un budžeta ziņā var būt vērienīgi un ne tik vērienīgi. Visus pieteikumus novērtēs pēc novērtēšanas kritērijiem, nevis to vēriena.

Kā ir tad, ja mana projekta mērķauditorija ir gan ieinteresētās personas, gan plaša sabiedrība?

Varat izvēlēties jebkuru kategoriju vai to, kura šķiet jūsu projektam atbilstīgāka. Atlases procesā žūrija, ja uzskatīs to par pareizu, var pārvietot jūsu pieteikumu uz citu kategoriju.

Kādā gadījumā ir jāizvēlas kategorija “Inovatīva komunikācija”?

Ja esat īpaši lepns par jūsu projekta inovatīvajiem un/vai radošajiem aspektiem, šī ir jūsu kategorija. Šajā kategorijā lūkojam pēc oriģinālām, pārliecinošām, humoristiskām, interaktīvām vai radošām darbībām. Jūsu darbībā var tikt (pēc jūsu brīvas izvēles) iekļauti radoši pasākumi, prezentācijas, uzskates materiāli, reklāma, infografikas, videoklipi, uzmanību plaši piesaistoši sludinājumi, mobilas lietojumprogrammas, tīmekļa vietne utt.

Vai varu vienu un to pašu projektu iesniegt vairākās balvu kategorijās?

Nē, katru projektu var iesniegt tikai vienu reizi.

Cik projektus varu iesniegt?

Konkursa dalībnieki vienā vai dažādās balvu kategorijās var iesniegt ne vairāk kā trīs dažādus projektus.

Kā var pieteikties?

Lai pieteiktos, izveidojiet kontu, un jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu ar saiti. Noklikšķiniet uz saites un jūs nonāksiet pie tiešsaistes veidlapas, kas izmantojama, lai pieteiktos dalībai konkursā “Komunikācijas balvas”.

Vai man veidlapa ir jāaizpilda vienā reizē? Vai varu saglabāt savu pieteikumu un pabeigt to vēlāk?

Kamēr neesat noklikšķinājis pogu “Nosūtīt”, jebkurā laikā līdz 2014. gada 31. oktobrim plkst. 12.00 (pēc Viduseiropas laika) varat atgriezties pie sava pieteikuma aizpildīšanas.

Projekts bija vairāku partneru sadarbības rezultāts. Kuram no tiem ir jāpiesakās?

Mēs pieņemam pieteikumus no jebkura projekta partnera, tomēr būtu labāk, ja to partnerības vārdā iesniegtu vadošais partneris vai galvenais rīkotājs.

Projektu īstenoja valodā, kas nav ne angļu, ne franču, ne vācu valoda. Vai, lai pieteiktos, man jānodrošina projekta vai tā informatīvo materiālu tulkojums kādā no šīm valodām?

Pieteikuma veidlapas ir jāaizpilda angļu, franču vai vācu valodā. Pieteikuma veidlapas nepieņems nevienā citā valodā.

Tomēr, lai pieteiktos, jums nav jānodrošina projekta vai tā informatīvo materiālu tulkojums.

Vai manu pieteikumu publicēs?

Pieteikuma veidlapas sadaļa “Projekta kopsavilkums”, kā arī jūsu organizācijas kontaktinformācija var tikt izmantota Eiropas Komisijas vietnē vai Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta sagatavotajās publikācijās. Personas datu izmantojumu regulē ES noteikumi.

Vai man būs kas jāsagatavo balvu pasniegšanas ceremonijai?

Finālistus aicinās pastāstīt par saviem projektiem, un tad notiks auditorijas balsojums. Finālistiem sniegsim sīkākus norādījumus decembra vidū.

Es konkursā piedalījos pērn. Vai varu atkārtoti iesniegt savu projektu?

Ja pieteicāties pērn un jums neizdevās iekļūt finālistu vidū, varat pieteikties vēlreiz. Ja plānojat atkārtoti iesniegt to pašu projektu, lūdzu, skaidri norādiet jaunos elementus, izmaiņas un jūsu projekta rezultātus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējo konkursu finālistiemnav atļauts atkārtoti iesniegt to pašu projektu šī gada konkursam. Tomēr finālisti, kuri vēlas iesniegt jaunu projektu, var to darīt.