Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Mano projektas tiesiogiai nesusijęs su BŽŪP. Ar vis vien galiu teikti paraišką?

Jūsų projektas gali būti tiesiogiai ir nesusijęs su BŽŪP, tačiau juo turi būti informuojama bent apie vieną arba daugiau aspektų, susijusių su BŽŪP sritimis. Daugiau informacijos apie BŽŪP sritis rasite čia: http://europa.eu/pol/agr/index_lt.htm.

Kaip sužinoti, ar mano projektas atitinka reikalavimus?

Perskaitykite tinkamumo gauti komunikacijos apdovanojimą kriterijus. Kilus abejonių, kreipkitės į pagalbos tarnybą.

Mano projektas buvo mažas (vietinės reikšmės, mažo biudžeto). Ar turėsiu tiek pat galimybių laimėti?

Taip, apimtis nėra svarbi! Projektai gali būti ir maži, ir dideli tiek masto, tiek biudžeto atžvilgiu. Visos paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į vertinimo kriterijus, o ne į jų apimtį.

Mano projektas skirtas ir suinteresuotiesiems asmenims, ir plačiajai visuomenei ?

Galite pasirinkti bet kurią kategoriją arba kategoriją, kuri, Jūsų nuomone, glaudžiausiai susijusi su projektu. Pagal nustatytą atrankos tvarką žiuri gali priskirti Jūsų paraišką kitai kategorijai, jeigu toji pasirodytų tinkamesnė.

Kokiu atveju turėčiau rinktis kategoriją „Novatoriškas informavimas“?

Jeigu Jūs labai didžiuojatės savo projekto novatoriškumu ir (arba) kūrybiškumu, ši kategorija būtent Jums. Pagal šią kategoriją tikimės originaliausių, labiausiai įtikinamų, juokingiausių, labiausiai paveikiančių arba kūrybiškiausių akcijų. Jūsų akcija gali (bet nebūtinai turi) apimti tokius elementus: kūrybiškus renginius, pristatymus, vaizdines priemones, skelbimus, informacinę grafiką, virusines rinkodaros priemones, mobiliąsias programėle, svetaines ir t. t.

Ar galima tą patį projektą pateikti daugiau kaip vienai apdovanojimų kategorijai?

Ne, vienas projektas gali būti teikiamas tik vieną kartą.

Kiek projektų galima pateikti?

Dalyviai iš viso gali pateikti ne daugiau kaip tris skirtingus projektus pagal vieną arba skirtingas apdovanojimų kategorijas.

Kaip teikti paraišką?

Norėdami pateikti paraišką, sukurkite paskyrą ir elektroniniu paštu gausite patvirtinimą su nuoroda. Spustelėkite nuorodą ir bus atverta internetinė komunikacijos apdovanojimų paraiškos forma.

Ar privaloma užpildyti paraišką vienu kartu? Ar galima išsaugoti paraišką ir baigti ją pildyti vėliau?

Kol nenuspaudėte mygtuko „Pateikti“, iki 2014 m. spalio 31 d., 12 val. (Vidurio Europos laiku) galite bet kada grįžti prie paraiškos ir baigti ją pildyti.

Projektas parengtas bendradarbiaujant dviem skirtingiems partneriams. Kuris iš jų turėtų teiti paraišką?

Priimsime bet kurio partnerio pateiktą paraišką, tačiau būtų geriau, kad partnerių vardu ją pateiktų vadovaujantysis projekto partneris arba pagrindinis organizatorius

Projektas parengtas ne anglų, prancūzų ar vokiečių kalba. Ar norint pateikti paraišką būtina išversti projektą arba jo informacinę medžiagą į kurią nors iš šių kalbų?

Paraiškų formos turi būti užpildytos anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis. Kitomis kalbomis užpildytos paraiškų formos nebus priimamos.

Tačiau teikdami paraišką neprivalote išversti projekto arba jo informacinės medžiagos.

Ar mano paraiška bus skelbiama viešai?

Paraiškos formos skiltis „Projekto santrauka“ ir Jūsų organizacijos kontaktinė informacija gali būti naudojamos Europos Komisijos svetainėje arba Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD leidiniuose. Asmens duomenų naudojimas reglamentuojamas ES teisės aktais.

Ar reikės kaip nors pasiruošti apdovanojimų ceremonijai?

Prieš auditorijos balsavimą finalininkai bus pakviesti papasakoti apie savo projektus. Daugiau nurodymų į finalą patekusiems dalyviams bus pateikta gruodžio viduryje.

Teikiau paraišką praeitais metais. Ar galiu dar kartą teikti tą patį projektą?

Taip, jeigu praeitais metais teikėte paraišką, bet nepatekote tarp atrinktųjų, gali teikti paraišką dar kartą. Jeigu ketinate darsyk pateikti tą patį projektą, aiškiai nurodykite naujus elementus, padarytus pakeitimus ir projekto rezultatus.

Atkreipkite dėmesį, kad ankstesniųjų metų finalininkamsneleidžiama šiais metais vėl teikti to paties projekto. Tačiau finalininkai, norintys pateikti naują projektą, gali tai daryti.