Navigacijski put

Dodatni alati

Moj projekt nije izravno povezan s ZPP-om. Mogu li se ipak prijaviti?

Vaš projekt ne mora biti izravno povezan sa ZPP-om, no mora se baviti s najmanje jednim aspektom područja politike ZPP-a ili više njih. Da biste saznali više o područjima politike ZPP-a, posjetite http://europa.eu/pol/agr/index_hr.htm.

Kako mogu saznati je li moj projekt prihvatljiv?

Pogledajte uvjete za prijavu za Nagrade za komuniciranje o ZPP-u. Ako i dalje niste sigurni, obratite se službi za korisnike.

Moj je projekt malog opsega/lokalan/ograničenog proračuna. Hoću li imati istu šansu za pobjedu?

Da, veličina nije bitna! Projekti mogu biti malog ili velikog opsega i proračuna. Sve prijave ocijenit će se u skladu s kriterijima za ocjenjivanje, a ne na temelju veličine.

Što ako je moj projekt usmjeren i na zainteresirane strane i na širu javnost?

Možete odabrati bilo koju kategoriju ili onu koja se čini najrelevantnijom za vaš projekt. Postupak odabira osmišljen je tako da ocjenjivački sud može premjestiti vašu prijavu u drugu kategoriju ako je smatra prikladnijom.

U kojem slučaju trebam odabrati kategoriju „Inovativna komunikacija”?

Ako ste osobito ponosni na inovativne i/ili kreativne značajke svog projekta, ovo je kategorija za vas. Ovdje tražimo najoriginalnije, najuvjerljivije, najduhovitije, najinteraktivnije ili najkreativnije aktivnosti. Vaša aktivnost može (ali ne mora) uključivati: kreativna događanja, prezentacije, grafičke element, oglase, informacijsku grafiku, videozapise, virusne oglase, aplikacije za mobilne uređaje, internetske stranice itd.

Mogu li prijaviti isti projekt u više kategorija?

Ne, svaki je projekt moguće prijaviti samo jedanput.

Koliko projekata mogu prijaviti?

Podnositelji prijave mogu prijaviti najviše tri različita projekta za jednu ili više različitih kategorija nagrada.

Kako se mogu prijaviti?

Za prijavu morate napraviti račun i primit ćete e-poštu potvrde s poveznicom. Kliknite poveznicu koja će vas odvesti na internetski obrazac za prijavu za Nagrade za komuniciranje o ZPP-u.

Moram li ispuniti obrazac u jednom koraku? Mogu li spremiti obrazac i ispuniti ga kasnije?

Možete dovršiti ili unijeti promjene u obrazac u bilo kojem trenutku do 21. listopada 2013. do 12.00 h, sve dok ne kliknete „Pošalji”.

Projekt je rezultat suradnje nekoliko partnera. Tko se treba prijaviti?

Prihvatit ćemo prijavu bilo kojeg partnera u projektu, ali u idealnom bi se slučaju trebao prijaviti nositelj projekta ili glavni organizator u ime svih partnera.

Projekt je predan na nekom drugom jeziku umjesto engleskog, francuskog ili njemačkog. Trebam li prevesti projekt ili njegove komunikacijske materijale na jedan od navedenih jezika da bih se mogao prijaviti?

Obrasci za prijavu moraju se ispuniti na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku. Obrasci za prijavu ne prihvaćaju se ni na jednom drugom jeziku.

Međutim, nije potrebno prevesti projekt ni njegove komunikacijske materijale da biste se mogli prijaviti.

Hoće li moja prijava biti objavljena?

Odjeljak sa sažetkom projekta na obrascu za prijavu kao i podaci za kontakt vaše organizacije mogu se objaviti na internetskoj stranici Europske komisije ili u publikacijama Opće uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj. Uporaba osobnih podataka podložna je propisima Europske unije.

Hoću li morati pripremiti materijale za dodjelu nagrada?

Finalisti će moći predstaviti svoje projekte prije nego što publika donese odluku. Uspješnim finalistima bit će dostavljene dodatne upute do sredine prosinca.

Prijavio sam se prošle godine. Mogu li ponovno prijaviti svoj projekt?

Da, ako ste se prijavili prošle godine i niste bili odabrani, možete se ponovno prijaviti. Ako planirate ponovno prijaviti isti projekt, jasno naznačite nove elemente, izmjene i rezultate svojeg projekta.

Imajte na umu da finalisti iz prethodnih izdanja nesmiju ponovno prijaviti isti projekt za ovogodišnje izdanje. Međutim, mogu se prijaviti finalisti koji žele predstaviti novi projekt.