Navigointipolku

Lisätyökalut

Hankkeeni ei liity suoraan yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Voinko silti osallistua?

Vaikka hankkeesi ei liittyisikään suoraan yhteiseen maatalouspolitiikkaan, voit osallistua, jos hankkeessasi käsitellään vähintään yhtä tai useampaa yhteisen maatalouspolitiikan osa-alueista. Lisätietoja osa-alueista on sivulla http://europa.eu/pol/agr/index_fi.htm.

Mistä voin tarkistaa, täyttääkö hankkeeni kelpoisuusvaatimukset?

Tutustu tiedotuskilpailun kelpoisuusvaatimuksiin. Jos et ole varma kelpoisuudesta, ota yhteys neuvontapalveluun.

Hankkeeni oli pieni tai paikallinen, tai sillä oli pieni budjetti. Onko minulla yhtäläinen mahdollisuus voittoon?

Koolla ei ole väliä. Hankkeet voivat olla kooltaan ja budjetiltaan pieniä tai suuria. Kaikki osallistujat arvioidaan arviointiperusteiden perusteella, ei koon perusteella.

Mitä jos hankkeeni on suunnattu sekä sidosryhmille että suurelle yleisölle?

Voit valita minkä tahansa luokan tai hankkeesi kannalta keskeisimmän luokan. Valintamenettely on suunniteltu sellaiseksi, että tuomaristo voi siirtää osallistujan toiseen luokkaan, mikäli katsoo sen olevan sopivampi.

Milloin minun tulisi valita luokaksi "innovatiivinen viestintä"?

Jos hankkeesi on mielestäsi erityisen onnistunut innovatiivisilta ja/tai luovilta ominaisuuksiltaan, tämä on sille sopiva luokka. Etsimme omintakeisimpia, vakuuttavimpia, hauskimpia, interaktiivisimpia tai luovimpia toimia. Niihin voi (mutta ei täydy) sisältyä esimerkiksi luovia tapahtumia, esityksiä, kuvamateriaalia, mainoksia, infografiikkaa, videoita, viraalimainoksia, mobiilisovelluksia ja verkkosivuja.

Voinko osallistua samalla hankkeella useampaan kilpailuluokkaan?

Ei, kullakin hankkeella voi osallistua vain kerran.

Kuinka monella hankkeella voin osallistua kilpailuun?

Yksi osallistuja voi toimittaa kilpailuun enintään kolme hanketta joko yhteen tai useampaan kilpailuluokkaan.

Miten osallistuminen tapahtuu?

Kilpailuun osallistuaksesi sinun on luotava tili, minkä jälkeen saat sähköpostitse linkin. Linkkiä napsauttamalla pääset täyttämään tiedotuskilpailun sähköisen osallistumislomakkeen.

Pitääkö osallistumislomake täyttää kerralla? Voinko tallentaa osallistumislomakkeen ja täyttää sen loppuun myöhemmin?

Voit täydentää tai muokata osallistumislomakettasi milloin tahansa 31. lokakuuta 2014 klo 12:een (Keski-Euroopan aikaa) mennessä, ellet ole vielä napsauttanut lähetä-painiketta.

Hankkeemme toteutettiin usean kumppanin yhteistyönä. Kuka meistä voi osallistua kilpailuun?

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa hankkeen kumppaneista, mutta mieluiten hankkeen johtava kumppani tai pääasiallinen järjestäjä kaikkien kumppanien puolesta.

Hanke toteutettiin muulla kielellä kuin englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Pitääkö hanke tai sen tiedotusmateriaali kääntää jollekin näistä kielistä kilpailua varten?

Osallistumislomakkeet on täytettävä englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Muunkielisiä osallistumislomakkeita ei hyväksytä.

Hanketta tai sen tiedotusmateriaalia ei kuitenkaan tarvitse kääntää.

Julkaistaanko hakemukseni?

Osallistumislomakkeessa oleva hankkeen yhteenveto ja järjestön yhteystiedot voidaan julkaista Euroopan komission verkkosivustolla tai maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston julkaisuissa. Henkilötietojen käyttöön sovelletaan EU:n säädöksiä

Pitääkö palkintojenjakotilaisuutta varten valmistella jotakin?

Finalisteja pyydetään esittelemään hankkeensa ennen yleisöäänestystä. Finaaliin päässeet saavat asiasta lisätietoja joulukuun puolivälissä.

Osallistuin kilpailuun viime vuonna. Voinko osallistua uudelleen samalla hankkeella?

Voit osallistua uudelleen, jos hankkeesi ei viime vuonna päässyt esivalintaluetteloon. Jos aiot osallistua uudelleen samalla hankkeella, mainitse selkeästi hankkeen uudet ominaisuudet, hankkeeseen tehdyt muutokset ja hankkeen tulokset.

Edellisten vuosien finalistiteivät saa osallistua samalla hankkeella tämän vuoden kilpailuun. Edellisten vuosien finalistit voivat kuitenkin osallistua uudella hankkeella.