Cesta

Další nástroje

Můj projekt nemá přímou vazbu na SZP. Mohu jej přesto přihlásit?

Váš projekt nemusí explicitně souviset se SZP jako takovou, jeho předmětem ale musí být komunikace týkající se alespoň jednoho či více aspektů jednotlivých oblastí společné zemědělské politiky. Více informací o oblastech společné zemědělské politiky najdete na http://europa.eu/pol/agr/index_cs.htm.

Jak poznám, zda můj projekt splňuje kritéria pro přihlášení?

Prostudujte si prosím kritéria přihlášení do soutěže o ceny za komunikaci v oblasti SZP. V případě nejasností se prosím obraťte na informační kontaktní místo.

V mém případě se jednalo o projekt s malým či místním dosahem nebo s omezeným rozpočtem. Ovlivní to mou šanci na úspěch?

Ne, na velikosti nezáleží! Soutěžní projekty mohou být rozsahem i rozpočtem malé i velké. Posouzení všech přihlášených projektů bude probíhat na základě hodnoticích kritérií, nikoliv podle velikosti.

Co dělat, zaměřuje-li se můj projekt jak na zúčastněné strany, tak na širokou veřejnost?

Můžete zvolit libovolnou kategorii, nebo tu, kterou pro svůj projekt považujete za významnější. Postup výběru je nastaven tak, aby porota váš projekt mohla případně přeřadit do jiné kategorie.

Ve kterých případech volit kategorii „inovativní komunikace“?

Pokud máte za to, že se váš projekt vyznačuje zvláště inovativními či tvořivými prvky, přihlaste jej do této kategorie. Budou v ní soutěžit nejoriginálnější, nejpřesvědčivější, nejvtipnější, nejinteraktivnější či nejtvořivější akce. Součástí vaší akce mohou (ale nemusí) být: tvořivé akce, prezentace, vizualizace, reklamy, informační grafika, videoklipy, virální reklama, mobilní aplikace, webové stránky atd.

Mohu jeden projekt přihlásit do více než jedné kategorie soutěže?

Ne, projekt lze přihlásit pouze jednou.

Kolik projektů mohu přihlásit?

Soutěžící mohou přihlásit až tři různé projekty, a to buď v jedné, nebo různých kategoriích.

Jak se do soutěže přihlásit?

K přihlášení si založte účet a následně obdržíte elektronickou poštou potvrzení s odkazem. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na online formulář přihlášky do soutěže o ceny za komunikaci v oblasti SZP.

Musím vyplnit celou přihlášku najednou? Mohu rozpracovanou přihlášku uložit a doplnit ji později?

Pokud jste ještě nekliknuli na tlačítko „Odeslat“, můžete se k přihlášce vrátit a doplnit či opravit ji kdykoliv do 31. října 2014 do 12:00 hodin středoevropského času.

Projekt je výsledkem spolupráce různých partnerů. Kdo má podat přihlášku?

Přijmeme přihlášku od kteréhokoliv z partnerů, kteří se na projektu podíleli, nejvhodnější však je, když přihlášku jménem celého uskupení podá vedoucí partner projektu či hlavní organizátor.

Projekt proběhl v jiném jazyce než angličtině, francouzštině nebo němčině. Pokud jej chci přihlásit, musím projekt a příslušné komunikační materiály přeložit do jednoho z těchto tří jazyků?

Formulář přihlášky je třeba vyplnit anglicky, francouzsky nebo německy. Přihlášky vyplněné jinými jazyky nebudou přijaty.

Projekt ani související komunikační materiály však pro účely přihlášení překládat nemusíte.

Bude má přihláška zveřejněna?

Na webových stránkách Evropské komise či v publikacích vydaných GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova může být citován text z oddílu „souhrnné informace o projektu“ (project summary), který je součástí přihláškového formuláře, a kontaktní údaje vaší organizace. Využití osobních údajů podléhá předpisům EU.

Budu se muset na slavnostní udělování cen nějak připravit?

Od finalistů se očekává, že svůj projekt před hlasováním obecenstva představí. Postupující finalisté obdrží další pokyny v polovině prosince.

Soutěže jsem se zúčastnil vloni. Mohu stejný projekt přihlásit znovu?

Ano, pokud jste minulý rok neuspěl/a v předběžném výběru, můžete se přihlásit znovu. Pokud hodláte opětovně předložit tentýž projekt, uveďte prosím jasně jeho nové prvky, provedené změny a výsledky.

Vezměte prosím na vědomí, že finalisté předchozích ročníků nemohou do tohoto ročníku znovu přihlásit tentýž projekt. Mohou ovšem představit nový projekt.