Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Проектът ми не е пряко свързан с ОСП. Мога ли да кандидатствам въпреки това?

Макар че проектът Ви може да не е изрично свързан с ОСП като идея, той трябва да информира за поне един/няколко аспекта от областите на политиката на ОСП. За допълнителна информация във връзка с областите на политиката на ОСП вижте http://europa.eu/pol/agr/index_bg.htm.

Как мога да разбера дали проектът ми е допустим за кандидатстване?

Моля прегледайте критериите за допустимост във връзка с наградите за комуникация. В случай че се съмнявате, моля свържете се с Бюрото за помощ.

Проектът ми е с малък/местен/ограничен бюджет. Ще имам ли равен шанс да спечеля?

Да, размерът няма значение! Проектите могат да са малки или големи по размер и бюджет. Всички кандидатури ще се оценяват по критериите за оценка, а не по размера им.

Какво трябва да направя, ако проектът ми е насочен едновременно към заинтересовани страни и към широката общественост?

Можете да изберете която и да е категория или категорията, която считате, че е най-подходяща за проекта Ви. Процедурата по подбор е създадена по начин, който позволява на журито да премести кандидатурата Ви в друга категория, ако сметне това за по-подходящо.

Кога следва да избера „иновативна комуникация“?

Ако сте особено горди от иновативните и/или творчески аспекти на проекта си, това е Вашата категория. В нея търсим най-оригиналните, убедителни, забавни, интерактивни или творчески инициативи. Вашата инициатива може (но не е задължително) да включва: творчески прояви, презентации, визуални ефекти, реклами, информационни графики, видеоклипове, вирусни реклами, мобилни приложения, уебсайтове и др.

Мога ли да подам един и същ проект в повече от една конкурсна категория?

Не, всеки проект може да бъде подаден само веднъж.

Колко проекта мога да подам?

Кандидатите могат да подават общо до три различни проекта в една или няколко конкурсни категории.

Как мога да кандидатствам?

За да кандидатствате, създайте акаунт и ще получите потвърждение по имейл с линк. Щракнете върху линка, за да бъдете препратени към онлайн формуляра за кандидатстване за наградите за комуникация.

Трябва ли да попълня формуляра наведнъж? Мога ли да го запиша и да довърша попълването на по-късен етап?

Може да се връщате да попълвате или коригирате формуляра си на по-късен етап по всяко време преди 31 октомври 2014 г., 12:00 часа централноевропейско време, докато не сте натиснали бутона „Подаване“ („Submit“).

Проектът е резултат от сътрудничеството между няколко партньора. Кой трябва да кандидатства?

Приемаме кандидатури от всеки партньор по проекта, но е за предпочитане водещият партньор или основният организатор по проекта да кандидатства от името на партньорството.

Проектът е осъществен на език, различен от английски, френски или немски. Трябва ли да преведа проекта или свързаните с него комуникационни материали на някой от тези езици, за да кандидатствам?

Формулярът за кандидатстване трябва да е попълнен на английски, френски или немски език. Няма да се приемат формуляри на други езици.

Не е необходимо обаче да превеждате проекта или свързаните с него комуникационни материали, за да кандидатствате.

Ще бъде ли публикувана кандидатурата ми?

Разделът „резюме на проекта“ от формуляра за кандидатстване, както и данните за връзка с Вашата организация, могат да се използват на сайта на Европейската комисия или в публикации на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. Използването на лични данни подлежи на разпоредбите на ЕС.

Трябва ли да подготвя нещо за церемонията по награждаване?

Финалистите ще бъдат поканени да представят проекта си, преди аудиторията да гласува. Допълнителни указания ще бъдат дадени на успешните финалисти към средата на декември.

Кандидатствах миналата година. Мога ли да кандидатствам отново със същия проект?

Да, ако сте кандидатствали миналата година и ако проектът Ви не е бил одобрен на етапа на предварителния подбор, можете да кандидатствате отново. Ако смятате да кандидатствате със същия проект отново, моля посочете ясно новите елементи, направените промени и резултатите от Вашия проект.

Имайте предвид, че финалистите от предишните издания на конкурса нямат право да кандидатстват отново със същия проект за тазгодишното издание. Финалистите, които решат да представят нов проект обаче, имат право да участват.