Navigācijas ceļš

Citi rīki

Pērn apbalvošanas ceremonija notika 2012. gada 10. decembrī Briselē, īpašā pasākumā, kas bija veltīts komunikācijas tīklam “cap@50”. Neatkarīgas žūrijas iepriekš izraudzītiem trijiem kandidātiem katrā kategorijā bija iespēja pastāstīt par saviem projektiem starptautiskai komunikācijas ekspertu auditorijai. Pēc tam sekoja šo ekspertu balsojums, lai noteiktu dalībnieku galīgo vērtējumu un vietu. Lūk, kopējās lauksaimniecības politikas komunikācijas konkursa uzvarētāji 2012. gadā!

Informācija ieinteresētajām personām

 • Pirmā vieta: ADEPT fonds Transilvānijā (Rumānija): vietēji nformācijas tīkli lauksaimniekiem Transilvānijā. pdf - 134 KB [134 KB] English (en) français (fr)
 • Otrā vieta: EJLP — Eiropas Jauno lauksaimnieku padome:  “Future Food Farmers” (nākotnes lauksaimnieki — pārtikas ražotāji). pdf - 137 KB [137 KB] English (en) français (fr)
 • Trešā vieta: Ana Marija Palasio Agreda un Fransisko Martiness Arrojo (Spānija): “Jaunās KLP rokasgrāmata”. pdf - 137 KB [137 KB] English (en) français (fr)

Informācija sabiedrībai

 • Pirmā vieta: “Agri Aware” (Īrija):  “Ģimenes lauku saimniecība — akrs lauksaimniecības zemes saliņas kā prieka avots”. pdf - 141 KB [141 KB] English (en) français (fr)
 • Otrā vieta: “Minha Terra” — Portugāles vietējo rīcības grupu apvienību federācija (Portugāle): “Dzīvā zeme”. pdf - 139 KB [139 KB] English (en) français (fr)
 • Trešā vieta: Vācijas lauksaimnieku apvienība (Vācija): “Aizrautīgs darbs” pdf - 128 KB [128 KB] English (en) français (fr) .

Inovatīva informācija

 • Pirmā vieta: Lauksaimniecības restrukturizācijas un modernizācijas aģentūra (Polija): televīzijas seriāla “Ranczo” 5. sezona — 13 epizodes pdf - 147 KB [147 KB] English (en) français (fr) .
 • Otrā vieta: radoša komanda (Itālija): “Iepirkšanās laukos”. pdf - 132 KB [132 KB] English (en) français (fr)
 • Trešā vieta: Ekonomikas, lauksaimniecības un inovācijas ministrija (Nīderlande): KLP lietojumprogramma. pdf - 140 KB [140 KB] English (en) français (fr)

ES līdzfinansētie pasākumi

 • Pirmā vieta: Ungārijas jauno lauksaimnieku apvienība AGRYA (Ungārija): informācija par kopējās lauksaimniecības politikas rīkiem gados jaunu lauksaimnieku paraugstāstu veidā. pdf - 129 KB [129 KB] English (en) français (fr)
 • Otrā vieta: “Passion Céréales” (Francija): KLP mācību materiāli. pdf - 132 KB [132 KB] English (en) français (fr)
 • Trešā vieta: Documentary.dk (Dānija): “AG2020 — nākotnes ainas”. pdf - 136 KB [136 KB] English (en) français (fr)