Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

O týchto stránkach

O týchto stránkach

Tieto webové stránky vytvorilo a spravuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Nájdete tu informácie o vývoji a uplatňovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorej cieľom je prispieť k stabilite a konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora a udržateľnému vývoju vidieckych oblastí v EÚ.

Aké informácie sú k dispozícii na týchto webových stránkach?

Stránky ponúkajú:

 • aktualizovaný prehľad o najnovšom vývoji v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)
 • osobitné stránky pre „piliere“ SPP (priame platby a trhové opatrenia, rozvoj vidieka)
 • celý rad stránok o špecializovaných témach (životné prostredie, rozšírenie, kvalita výrobkov atď.)
 • novinky, prejavy, podujatia
 • elektronické publikácie
 • analýzy, štatistiky a hodnotenia
 • verejné konzultácie
 • výzvy na predloženie ponúk
 • a mnoho ďalších informácií

Niektoré témy a politiky týkajúce sa poľnohospodárstva (napríklad bezpečnosť potravín a zdravie rastlín) sú v kompetencii iných generálnych riaditeľstiev Európskej komisie. Aby sme vám uľahčili prístup k týmto informáciám, na našich stránkach nájdete odkazy na príslušné webové stránky portálu EUROPA.

V akých jazykoch sú stránky dostupné?

Tieto stránky sa riadia všeobecnými jazykovými usmerneniami pre portál EUROPA. Našim cieľom je poskytovať vám informácie vo vašom materinskom jazyku (alebo v jazyku, ktorému rozumiete).

Úradné dokumenty (napr. právne predpisy, medzinárodné dohody, prípravné akty) sú k dispozícii minimálne v tých jazykoch, ktoré boli úradnými v deň uverejnenia týchto dokumentov. Ostatné dokumenty, z právneho hľadiska nezáväzné, sa obyčajne uverejňujú v angličtine, francúzštine a nemčine.

Všeobecné informácie, ktoré nevyžadujú časté zmeny, sú k dispozícii v 23 úradných jazykoch.

Odbornejšie informácie sú vo všeobecnosti dostupné v troch jazykoch: angličtine, francúzštine a nemčine.

Vysoko odborné informácie na podstránkach sú obvykle k dispozícii iba v angličtine.

Osobitné informačné kampane zamerané na širšiu verejnosť alebo jej časť (napríklad deti) sa zvyčajne uverejňujú v 23 úradných jazykoch EÚ.

Autorské práva

Reprodukcia informácií dostupných na týchto stránkach je možná iba pod podmienkou, že je citovaný zdroj (pozri upozornenie o autorských právach).

Odporúčame, aby ste na svojich webových stránkach nekopírovali náš obsah, ale radšej použili odkaz, ktorý jasne uvádza zdroj (tematické webové stránky o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na portáli EUROPA, © Európska únia, 1995 – 2012). Zároveň tak vytvoríte odkaz na neustále aktualizované informácie.

Odkaz na tematické stránky „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“ môžete vytvoriť z ľubovoľnej externej webovej stránky za týchto podmienok:

 • Odkaz by mal byť doplnený o európsku vlajku a text „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“. Ak nemôžete použiť obrázok vlajky, použite textové odkazy (napríklad: „Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“) v súlade s uvedenými podmienkami.
 • Odkazy je možné vytvoriť len na stránky, na ktorých je zobrazený krátky hypertextový odkaz na vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a upozornenie o autorských právach.
 • Používateľom, ktorí sa dostanú na stránky „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“ prostredníctvom externého odkazu musí byť zrejmé, že si prezerajú informácie, ktoré sú bezplatné a voľne šíriteľné.
 • Odkazy by nemali vyvolávať dojem, že európske inštitúcie schvaľujú alebo podporujú ciele alebo obsah hostiteľských webových stránok alebo organizáciu, ktorá ich spravuje.
 • V prípade odkazov z webových stránok využívajúcich rámce (frame-based), je potrebné zabezpečiť, aby sa stránky portálu EUROPA nenačítavali ako rámec, t. j. zdanlivo ako súčasť takýchto webových stránok. Používatelia musia vedieť jasne rozlíšiť pôvod stránok portálu.
 • Keď vytvoríte odkaz na stránky Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pošlite URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza, správcovi týchto webových stránok.
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?