Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Informacje o stronie

Informacje o stronie

Stronami tymi zarządza i ich treść opracowuje Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. Strony zawierają informacje na temat kształtowania, realizacji i celów wspólnej polityki rolnej. Ich celem jest wniesienie wkładu w zapewnienie stabilnego i konkurencyjnego sektora rolnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w UE.

Jakie informacje są dostępne na tej stronie?

Strona ta oferuje:

 • aktualności dotyczące rozwoju wspólnej polityki rolnej (WPR)
 • szczegółowe działy dotyczące „filarów” WPR (pierwszy filar: płatności bezpośrednie i środki wspierania rynku; drugi filar: rozwój obszarów wiejskich)
 • szeroki zakres działów poświęconych odrębnym zagadnieniom (środowisko, rozszerzenie, jakość produktu itp.)
 • wiadomości, przemówienia, informacje dotyczące wydarzeń
 • publikacje elektroniczne
 • analizy, statystyki i oceny
 • konsultacje dotyczące polityki
 • ogłoszenia o przetargach
 • i wiele innych informacji.

Niektóre tematy dotyczące rolnictwa i polityki w tej dziedzinie (np. bezpieczeństwo żywności lub ochrona roślin) należą do kompetencji innych dyrekcji generalnych Komisji niż DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aby ułatwić dostęp do tych informacji, na naszych stronach znajdują się odpowiednie linki do stron innych dyrekcji w portalu EUROPA.

W jakich wersjach językowych strony te są dostępne?

Strony te są zgodne z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu EUROPA. Naszym celem jest udostępnienie informacji w miarę możliwości w języku czytelnika lub w języku najbardziej dla niego zrozumiałym.

Dokumenty oficjalne (jak przepisy prawne, umowy międzynarodowe, prace przygotowawcze) są dostępne w co najmniej tych językach, które były językami urzędowymi w czasie

publikacji tych dokumentów. Inne dokumenty o niewiążącym prawnie charakterze są zazwyczaj publikowane w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Informacje ogólne, które nie ulegają częstym zmianom, są dostępne w 23 językach urzędowych.

Typowo specjalistyczne informacje są zazwyczaj dostępne w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej.

Bardzo specjalistyczne informacje zamieszczone na podstronach dostępne są w niektórych przypadkach tylko w języku angielskim.

Specjalne kampanie informacyjne skierowane do szerszej grupy odbiorców bądź tylko do jej części (np. dzieci) są zazwyczaj prowadzone w 23 językach urzędowych UE.

Prawa autorskie

Informacje dostępne na tej stronie mogą być reprodukowane tylko pod warunkiem podania źródła (zob. informacje o prawach autorskich).

Użytkownikom radzimy, aby zamiast kopiować na swoich stronach internetowych nasze treści, zamieszczali do nich link z wyraźnym podaniem źródła („Strona tematyczna portalu EUROPA dotycząca rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich © Unia Europejska, 1995-201x”). Dzięki temu link zawsze będzie odsyłał do informacji na bieżąco aktualizowanych.

Linki do stron tematycznych portalu EUROPA dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zasadniczo można umieszczać na dowolnej zewnętrznej stronie internetowej pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Linki powinny być oznaczone flagą europejską i opatrzone wzmianką: „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w portalu EUROPA”. Jeżeli nie ma możliwości użycia flagi, zezwala się na zamieszczenie linku tekstowego (np.: „Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych portalu EUROPA dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich”, o ile spełniono poniższe warunki.
 • Linki powinny prowadzić wyłącznie do stron, na których wyświetlają się linki do informacji odnoszących się do klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności i praw autorskich.
 • Korzystając za pośrednictwem linku z treści stron internetowych w portalu Europa dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, użytkownicy powinni jasno zdawać sobie sprawę, że przeglądane informacje są ogólnie dostępne i bezpłatne.
 • Podobnie istotne jest, aby linki te nie były zamieszczane w kontekście, który mógłby wywołać u użytkowników przekonanie, że instytucje europejskie popierają cele bądź treści innej witryny internetowej lub zarządzającej nią organizacji.
 • Jeśli linki mają zostać umieszczone w witrynie zbudowanej w oparciu o ramki, strony, do których prowadzą, nie powinny się wyświetlać jako ramki w tej witrynie w sposób, który wprowadziłby użytkowników w błąd co do rzeczywistego pochodzenia tych stron.
 • Jak tylko link zostanie zamieszczony, należy powiadomić o tym administratora portalu stron dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, przesyłając mu adres strony URL, na której wyświetla się link.
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?