01/03/2013
01/03/2013

Навигационна пътека

50 години ОСП - Партньорство между Европа и Селскостопанските производители

Инструментариум за кампанията „50 години ОСП“

Беше разработен инструментариум в помощ на онези, които планират да организират дейности във връзка с кампанията „50 години ОСП“.

Ако желаете да използвате този инструментариум, Вие навярно също ще искате да популяризирате дейността си в раздел „Събития във Вашата страна“. За да направите това, моля, попълнете и изпратете онлайн формуляра с основна информация за Вас и Вашия проект.

Инструментариумът „50 години ОСП“ съдържа: