01/03/2013
01/03/2013

Sökväg

50 år av GJP - Ett Partnerskap mellan Europa och Jordbrukare

50‑årsjubileets nätverk

Vill du gå med i 50‑årsjubileets nätverk?

Planerar du att anordna en informationsaktivitet under 2012 som du tror skulle passa in i kampanjen ”50 år med en gemensam jordbrukspolitik”? Om din aktivitet uppfyller följande villkor kan du gå med i vårt nätverk:

  • Den behandlar någon aspekt av den gemensamma jordbrukspolitiken och dess historia.
  • Den syftar till att väcka intresse hos allmänheten, särskilt i städerna, för jordbrukets och landsbygdsutvecklingens (förändrade) roll i samhället.

Om du går med i nätverket når informationen om din aktivitet människor i hela EU.

Hör av dig till oss om du vill att din aktivitet ska finnas med på sidan ”Vad händer i ditt land?” på denna webbplats.

Skicka in information om dig och aktiviteten du anordnar med hjälp av vårt elektroniska formulär . Så snart du får en bekräftelse från oss kan du börja använda kampanjpaketet (logotyp, slogan, affischer, vykort, upprullningsbara planscher, power point‑mall osv.).

Din aktivitet kan vara en eller flera av följande:

  • multimedia/audiovisuellt material (radio- och tv‑program)
  • affischer
  • mässor och liknande evenemang
  • medieevenemang
  • konferenser, seminarier och specialiserade arbetsteam inriktade på speciella grupper
  • webbplatser

Vi ser fram emot att höra från dig!