01/03/2013
01/03/2013

Navigačný riadok

50 rokov SPP - Partnerstvo medzi Európou a Poľnohospodármi

Sieť 50 rokov

Ako sa zapojiť do Siete 50 rokov

Organizujete, resp. plánujete zorganizovať informačnú a komunikačnú aktivitu na rok 2012, ktorá podľa vás spĺňa tieto ciele kampane „50 rokov SPP“:

  • zamyslenie sa nad SPP, jej históriou a perspektívou,
  • zvýšenie záujmu verejnosti, a to najmä v mestských oblastiach, o (meniacu sa) úlohu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v našej spoločnosti.

Neprivítali by ste mimoriadnu, celoeurópsku publicitu, ak by ste sa pripojili k nám pod európske zastrešenie?

Neváhajte nás kontaktovať a požiadať o zaradenie vašej akcie do časti „Podujatia vo vašej krajine“ na tejto internetovej stránke.

Stačí vyplniť formulár online s niekoľkými základnými informáciami o vás a vašom podujatí. Po potvrdení z našej strany môžete používať súbor nástrojov kampane (logo, slogan, plagáty, pohľadnice, rolovacie stojany, šablóny PPT atď.) v kontexte vášho podujatia.

Vaše komunikačné podujatie môže zahŕňať jednu alebo viacero z nasledujúcich aktivít/materiálov:

  • multimediálny/audiovizuálny materiál (rozhlasové a televízne programy),
  • plagáty,
  • trhy a podobné podujatia,
  • mediálne podujatia,
  • konferencie, semináre a špecializované pracovné skupiny so zameraním na špecifické skupiny,
  • internetové stránky.

Tešíme sa na správy od vás!