01/03/2013
01/03/2013

Navigācijas ceļš

50 gadi KLP - Eiropas un Lauksaimnieku Partnerība

50. gadadienas tīkls

Kā pievienoties 50. gadadienas tīklam

Jūs pašlaik rīkojat vai plānojat rīkot informēšanas un saziņas pasākumu 2012. gadam, kas, jūsuprāt, atbilst kampaņas „50 gadi KLP” mērķiem:

  • rosināt pārdomas par KLP, tās vēsturi un turpmāko ievirzi;
  • veicināt sabiedrības interesi, īpaši pilsētu teritorijās, par lauksaimniecības (mainīgo) nozīmi un lauku attīstību mūsu sabiedrībā.

Varbūt vēlaties gūt plašāku — ES mēroga — ievērību, iesaistoties visas Eiropas tīklā?

Sazinieties ar mums un lūdziet iekļaut savu pasākumu šīs tīmekļa vietnes sadaļā „Pasākumi jūsu valstī”.

Jums tikai jāaizpilda tiešsaistes veidlapa , iekļaujot tajā nelielu pamatinformāciju par sevi un savu pasākumu. Kad saņemsiet mūsu apstiprinājumu, varēsiet izmantot kampaņas rīkkopu (logotipu, devīzi, plakātus, pastkartes, saritināmas reklāmas, PPT prezentāziju šablonu u.c.) sava pasākuma vajadzībām.

Savos saziņas pasākumos varat iekļaut vismaz vienu no šiem pasākumiem/materiāliem:

  • multivides/audiovizuālos materiālus (radio un televīzijas programmas);
  • plakātus;
  • izstādes un tamlīdzīgus notikumus;
  • plašsaziņas līdzekļu pasākumus;
  • konferences, seminārus un īpašām grupām paredzētas darba komandas;
  • tīmekļa vietnes.

Priecāsimies, ja vēlēsieties mums pievienoties!