01/03/2013
01/03/2013

Navigatsioonitee

50 aastat ÜPPd - Euroopa ja talunike partnerlus

50. aastapäeva võrgustik

Kuidas liituda 50. aastapäeva võrgustikuga?

Teil on plaanis korraldada või olete juba korraldamas 2012. aastal toimuvat teabe- ja teavitusaktsiooni, mis võiks teie arvates vastata kampaania „50 aastat ÜPPd” eesmärkidele:

  • kajastada ühist põllumajanduspoliitikat, selle ajalugu ja tulevikuväljavaateid;
  • äratada rahva (eriti linnarahva) seas suuremat huvi põllumajanduse ja maaelu arengu (muutuva) rolli vastu meie ühiskonnas.

Kuidas teile meeldiks suurendada oma ürituse kõlapinda ELi mastaabis, ühinedes meie üleeuroopalise kampaaniaga?

Kui soovite, et teie aktsioon lisatakse selle veebisaidi rubriiki „Sündmused teie riigis”, võtke julgesti meiega ühendust.

Selleks tuleb vaid täita elektrooniline vorm , milles küsitakse mõningaid põhiandmeid teie enda ja kavandatava ürituse kohta. Kui olete saanud meilt kinnituse, võite kasutada kampaaniapaketti (logo, lipukiri, plakatid, postkaardid, roll-up’id, PPT-vorm jms) oma ürituse raames.

Teie teavitusaktsioon võib hõlmata ühte või mitut järgmistest tegevustest/materjalidest:

  • multimeedia-/audiovisuaalne materjal (raadio- ja telesaated);
  • plakatid;
  • messid jms üritused;
  • meediaüritused;
  • konverentsid, seminarid ja konkreetsetele rühmadele suunatud spetsiaalsed toimkonnad;
  • veebisaidid.

Loodame teist peagi kuulda!