01/03/2013
01/03/2013

Cesta

50 let SZP - Partnerství mezi Evropou a Zemědělci

50 let sítě

Jak je možné zapojit se do sítě 50 let

V současné době organizujete – nebo se chystáte zorganizovat – nějakou informační nebo komunikační činnost pro rok 2012 a domníváte se, že by mohla splňovat cíle kampaně „50 let SZP“:

  • zabývat se SZP, její historií a perspektivami;
  • povzbuzovat zájem veřejnosti, zejména v městských oblastech, o (měnící se) úlohu zemědělství a rozvoje venkova v naší společnosti.

A neuvítali byste přitom trochu více publicity v celé EU? Přidejte se k nám a využijte naši evropskou záštitu.

Neváhejte a spojte se s námi a požádejte o zařazení vaší akce do oddílu „Akce ve vaší zemi“ na těchto internetových stránkách.

Stačí jen vyplnit online formulář s některými základními informacemi o vás a vaší akci. Jakmile obdržíte naše schválení, můžete v rámci své akce využívat nástroje kampaně (logo, slogan, plakáty, pohlednice, roll-up systémy a šablony PPT atd.).

Vaše komunikační akce může obsahovat jednu nebo několik následujících činností/materiálů:

  • multimediální/audiovizuální materiál (programy v rozhlase a televizi)
  • plakáty
  • veletrhy a související akce
  • mediální akce
  • konference, semináře a specializovaná pracovní setkání zaměřená na konkrétní skupiny
  • internetové stránky

Těšíme na zprávy od vás.