01/03/2013
01/03/2013

Навигационна пътека

50 години ОСП - Партньорство между Европа и Селскостопанските производители

50 години мрежа

Как да се присъедините към 50-годишната мрежа

В момента организирате — или планирате да организирате — информационна или комуникационна дейност през 2012 г., като смятате, че тя може да отговори на целите на кампанията „50 години ОСП“:

  • да отразява ОСП, нейната история и перспективи;
  • да стимулира обществения интерес, особено в градските райони, към (променящата се) роля на селското стопанство и развитието на селските райони в нашето общество.

Какво ще кажете за нещо допълнително — да популяризирате дейността си в целия ЕС, като се присъедините към нашата общоевропейска кампания?

Не се колебайте да се свържете с нас и да поискате да включите Вашата дейност в раздел „Събития във Вашата страна“ на този уебсайт.

Всичко, което трябва да направите, е да попълните онлайн формуляра с основна информация за Вас и Вашата инициатива. След като получите потвърждение от нас, можете да използвате инструментариума на кампанията (лого, мото, пощенски картички, плакати, прибиращи се платна (roll-ups), PPT шаблон и др.) в рамките на инициативата Ви.

Комуникационната Ви инициатива може да включва един(на) или повече от следните дейности/материали:

  • мултимедии/аудиовизуален материал (радио и телевизионни програми)
  • плакати
  • изложения и свързани с тях събития
  • медийни прояви
  • конференции, семинари и специализирани работни срещи, насочени към специфични групи
  • уебсайтове

Очакваме с нетърпение да се включите!