01/03/2013
01/03/2013

Ścieżka nawigacji

50-lecie WPR - Partnerstwo między Europą a Rolnikami

Wspólna Polityka Rolna Wobec Małych Gospodarstw Rolnych - Common Agricultural Policy Towards Small Agricultural Holdings

Data
06/07/2012 - 07/07/2012
Kraj
Polska
Miejsce
Kraków
Organizator
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rodzaj
ośrodek analityczny, instytucja badawcza lub akademicka
Grupa docelowa
zainteresowane strony
Witryna internetowa
Łącze do witryny wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

50 –lecie Wspólnej Polityki Rolnej

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 6 – 7 lipca 2012

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym wobec gospodarstw drobnych w Polsce i w innych krajach UE, w których gospodarstwa te dominują w strukturze agrarnej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie poprzez nowopowstałe Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, przy współpracy licznych instytucji naukowych i organizacji rolniczych organizuje międzynarodową konferencję naukową poświęconą drobnym gospodarstwom rolnym pt. „50 lat WPR. Polityka Rolna wobec małych gospodarstw rolnych”. Celem konferencji jest identyfikacja i waloryzacja problemów i wyzwań jakie stają przed gospodarstwami drobnymi krajów Unii Europejskiej zwłaszcza w aspekcie przygotowań do reformy WPR, realizowanym w okresie budżetowym 2014-2020. Posiadając duże zaplecze intelektualne i instytucjonalne rolnictwa, w tym także bardzo dużą liczbę drobnych gospodarstw rolnych, czujemy się zobligowani do włączenia się do dyskusji dotyczącej ich roli i miejsca, a także zakresu ich uczestnictwa w nowej WPR. Problemy te będą podejmowane w wystąpieniach uczestników konferencji oraz w prowadzonych dyskusjach. Sformułowane zostanie także stanowisko uczestników konferencji wobec drobnych gospodarstw rolnych w aspekcie kreacji nowej WPR, które skierujemy do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Zapraszamy Państwa na konferencję do Krakowa do Uniwersytetu Rolniczego w dniach 6-7.07.2012r.

Kontakt

Ewa Tyran

E-mail:Conf2012@ur.krakow.pl