01/03/2013
01/03/2013

Διαδρομή πλοήγησης

50 Χρόνια ΚΓΠ -

Εκδηλώσεις - Δανία- Εκδηλώσεις - Δανία - RSS

  • 08/06/2012 - 10/06/2012Roskilde

    Itinerant exhibition on the 50 years of CAP

    The itinerant exhibition on the 50 years of CAP is present at the Roskilde Agricultural Show, from 8-10/06/2012.

  • 17/04/2012 - 18/04/2012COPENHAGEN

    6th European Organic Congress

    The 6th European Organic Congress in Denmark is taking place at a crucial point in time for the debate on the future Common Agricultural Policy (CAP).