01/03/2013
01/03/2013

Navigation path

50 Years of CAP - A Partnership between Europe and Farmers

Agriculture 3.0 in context: The backbone of the Czech countryside

Date
13/12/2012
Country
Czech Republic
Place
Prague
Organised by
SITEWELL
Type
Other
Target group
Decision makers
Website
Link to the event website
Video
Link to your video file or to your website

Importance of cooperation between farmers and state bodies for wealthy cultural landscape – new possibilities and ways how to improve local people’s prosperity and limit bureaucracy! Could modern ICT tools help and change ago-environmental business?

 

CZ: Zemědělství 3.0 v souvislostech: Páteř českého venkova

Význam spolupráce mezi zemědělci a státními orgány pro rozvoj bohatství kulturní krajiny. Nové možnosti a způsoby, jak zlepšit prosperitu místních lidí a omezit byrokracii! Mohou moderní ICT nástroje změnit agro-environmentální byznys?

Contact

Mojmír Macek

E-mail:mojmir.macek@sitewell.cz