01/03/2013
01/03/2013

Навигационна пътека

50 години ОСП - Партньорство между Европа и Селскостопанските производители

ОСП – нови възможности за динамично развитие на суровинната и преработвателна индустрия

Дата
14/03/2012 - 15/03/2012
Страна
България
Място
България
Организирана от
Кооперация "Хранително-вкусова промишленост"
Тип
Друго
Целева група
Деца, младежи
Уебсайт
Препратка към уебсайта на проявата

Екипът на КООП „Хранително-вкусова промишленост” работи по проект „ОСП: гаранция за високо качество и безопасност на хранителните продукти в ЕС” защитен в рамките на Информационна кампания на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК.

Осъществяването на проекта започна през май 2011 г. и отговаря на целите на Комуникационната програма на Генералната дирекция за популяризиране на новите моменти в Общата селскостопанска политика на ЕС след 2014г. сред младите хора, бъдещи специалисти в тази особено важна за Европа сфера.

По програмата на проекта на 14 и 15 март в Пловдив, хотел Империал, ще се проведе Втора двудневна конференция под наслов „ОСП – нови възможности за динамично развитие на суровинната и преработвателна индустрия”.

Основните теми на конференцията са:

  1. Обновената ОСП – възможности и предизвикателства – доц. д-р Р. Попов, директор на Института по аграрна икономика при ССА
  2. Влияние на ОСП върху структурата и конкурентоспособността на аграрния износ – оценка и проблеми – доц. д-р Я. Славова, Института по аграрна икономика при ССА
  3. Продуктово и пазарно преструктуриране на отрасъл хранително-вкусова промишленост в условията на евроинтеграция – доц. д-р Цв. Ковачева, Института по аграрна икономика при ССА
  4. ОСП и новите перспективи за развитие на биологичното производство в България – проф. Валентин Бъчваров, директор на Институт по криобиология и хранителни технологии
  5. Автентичност на храните – предизвикателства и перспективи – доц. д-р Величка Гочева, катедра „Биотехнология”, Университет по хранителни технологии, Пловдив

Поканен е представител на Министерството на земеделието и храните, който да представи българската позиция по някои от основните моменти в новата ОСП.

Основната аудитория на събитието ще бъдат преподаватели, студенти и докторанти от Аграрен университет Пловдив и Университета по хранителни технологии, производители на храни и напитки, както и представители на техни браншови организации.

За контакти:

Петко Делибеев

Електронна поща:info@fpim-bg.org