Навигационна пътека

50 години ОСП - Партньорство между Европа и Селскостопанските производители

Лидер в действие

Дата
01/03/2012 - 21/05/2012
Страна
България
Място
Лясковец
Организирана от
МИГ-Лясковец-Стражица
Тип
Неправителствена организация (НПО)
Целева група
Широката общественост
Уебсайт
Препратка към уебсайта на проявата

Информационна кампания по прилагане на Стратегия за местно развитие на Местна Инициативна група-Лясковец-Стражица по ЛИДЕР

За контакти:

Мария Маринова

Електронна поща:mig_zaedno.@abv.bg