01/03/2013
01/03/2013

Sökväg

50 år av GJP - Ett Partnerskap mellan Europa och Jordbrukare

Om kampanjen

Under 2012 fyller den gemensamma jordbrukspolitiken 50 år. Den är en av den europeiska integrationens hörnstenar och har försett EU:s invånare med en säker tillgång till livsmedel och en levande landsbygd i ett halvt sekel.

År 1962 oroade sig folk i Europa mest över att ha tillräckligt att äta. En tryggad livsmedelsförsörjning är viktig även idag men vi har även fått nya saker att oroa oss över, som klimatförändringar och en hållbar användning av naturresurser. Vad har förändrats under de senaste 50 åren? Och vilka lärdomar kan vi ta med oss in i framtiden?

På denna webbplats kan du läsa om den gemensamma jordbrukspolitikens historia, utveckling och framgångar. Det finns också information om de utmaningar som vi måste ta oss an för att kunna tillgodose samhällets behov även i framtiden.

Den gemensamma jordbrukspolitikens 50-årsjubileum är ett perfekt tillfälle att skapa ett gemensamt projekt för jordbrukets viktigaste aktörer och allmänheten. Tillsammans kan vi fundera över och diskutera vilken roll jordbruket spelar i våra liv.

I nätverket som byggts upp inför 50‑årsjubileet ingår EU-kommissionen och andra EU-institutioner, nationella jordbruksinstitutioner, jordbrukarorganisationer, andra icke‑statliga organisationer samt landsbygdens aktörer. Nätverket har skapats för att alla runtom i EU, på nationell, regional och framförallt lokal nivå, ska kunna fira jubileet på ett kreativt, interaktivt och underhållande sätt.

Vill du gå med i vårt nätverk?