01/03/2013
01/03/2013

Navigačný riadok

50 rokov SPP - Partnerstvo medzi Európou a Poľnohospodármi

O kampani

V roku 2012 si pripomíname 50. výročie zavedenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), základného kameňa európskej integrácie, ktorá priniesla občanom Európy päť desaťročí zabezpečeného prísunu potravín a života na vidieku.

V roku 1962 mali Európania obavy predovšetkým z toho, či budú mať na tanieroch dostatok jedla. Potravinová bezpečnosť je dôležitá aj dnes, ale objavili sa aj nové problémy, ako napríklad zmena klímy a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Čo sa udialo za posledných 50 rokov? A aké ponaučenie by sme si mali vziať do budúcnosti?

Na tejto internetovej stránke sa dozviete viac o histórii, vývoji a úspechoch SPP. Stránka poukazuje aj na budúce úlohy, ktoré budeme musieť riešiť, aby sme v dlhodobom horizonte uspokojili potreby našej spoločnosti.

50. výročie SPP je vynikajúca príležitosť vybudovať spoločný projekt, do ktorého sa zapoja hlavní aktéri z vidieckych oblastí a európski občania, a v rámci ktorého sa budú zamýšľať nad významom poľnohospodárstva v našom živote a diskutovať o ňom.

„Sieť 50 rokov SPP“ zahŕňa Európsku komisiu, ostatné európske a vnútroštátne inštitúcie zaoberajúce sa poľnohospodárstvom, poľnohospodárske združenia, ostatné mimovládne organizácie a aktérov z vidieckych oblastí. Sieť chce toto výročie osláviť kreatívne, interaktívne a zábavne so všetkými občanmi na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a predovšetkým na miestnej úrovni.

Chceli by ste sa zapojiť do Siete 50 rokov?