01/03/2013
01/03/2013

Ścieżka nawigacji

50-lecie WPR - Partnerstwo między Europą a Rolnikami

Informacje o kampanii

W 2012 r. przypada 50. rocznica wdrożenia wspólnej polityki rolnej (WPR) – kamienia węgielnego integracji europejskiej – która zapewniła obywatelom Europy pięć dekad bezpieczeństwa żywnościowego i zagwarantowała żywotność obszarów wiejskich.

W 1962 r. Europejczykom chodziło przede wszystkim o to, by na ich stołach nie zabrakło żywności. Dzisiaj bezpieczeństwo żywnościowe jest nadal ważne, ale mamy też nowe troski, takie jak zmiana klimatu i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Co stało się przez ostatnich 50 lat i jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć na przyszłość?

Ta strona internetowa opowiada o historii, rozwoju i osiągnięciach WPR. Wskazuje również przyszłe wyzwania, z którymi musimy się uporać, aby zaspokoić potrzeby społeczne w perspektywie długookresowej.

Pięćdziesiąta rocznica WPR jest doskonałą sposobnością, aby stworzyć wspólny projekt z udziałem najważniejszych podmiotów z obszarów wiejskich oraz obywateli Europy, którego celem będzie refleksja i dyskusja nad znaczeniem rolnictwa w naszym życiu.

Na "Sieć 50-lecia WPR" składają się Komisja Europejska, pozostałe instytucje europejskie i krajowe zajmujące się rolnictwem, stowarzyszenia rolników, inne organizacje pozarządowe oraz podmioty z obszarów wiejskich. Celem sieci są wspólne obchody rocznicy z udziałem wszystkich obywateli na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym, a przede wszystkim lokalnym w kreatywny, interaktywny i atrakcyjny sposób.

Czy chcesz przyłączyć się do sieci 50-lecia?