01/03/2013
01/03/2013

Kruimelpad

50 jaar GLB - Een Partnerschap tussen Europa en Landbouwers

Over de campagne

In 2012 is het 50 jaar geleden dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werd ingesteld. Het GLB is een hoeksteen van de Europese integratie die al vijf decennia lang de voedselbevoorrading van de Europese burger veiligstelt en zorgt voor een leefbaar platteland.

In 1962 was het de grootste zorg van de Europeanen om voldoende voedsel op hun bord te krijgen. Vandaag blijft voedselzekerheid belangrijk, maar er zijn ook nieuwe bekommernissen, zoals de klimaatverandering en het duurzaam omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Wat is er in de voorbije 50 jaar allemaal gebeurd? En welke lessen moeten we daaruit trekken voor de toekomst?

Deze website vertelt u meer over de geschiedenis, ontwikkelingen en verwezenlijkingen van het GLB. Ook worden de toekomstige uitdagingen aangekaart die we moeten aanpakken om op lange termijn de behoeften van onze maatschappij te vervullen.

De 50e verjaardag van het GLB vormt een uitgelezen kans om een gezamenlijk project uit te bouwen tussen de grootste actoren op het platteland en de Europese burger, om na te denken en te debatteren over het belang van landbouw in het dagelijks leven.

Het „Netwerk 50 Jaar GLB” omvat de Europese Commissie, andere Europese en nationale instellingen belast met landbouwbeleid, landbouwersverenigingen, andere ngo’s en plattelandsactoren. Het netwerk wil deze verjaardag vieren met alle burgers op Europees, nationaal, regionaal, en – bovenal – lokaal niveau, en dat op een creatieve, interactieve en vermakelijke manier.

Wilt u zich aansluiten bij het Netwerk 50 Jaar GLB?