01/03/2013
01/03/2013

Navigācijas ceļš

50 gadi KLP - Eiropas un Lauksaimnieku Partnerība

Par kampaņu

2012. gadā aprit 50 gadi kopš kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ieviešanas. Tā ir viens no Eiropas integrācijas stūrakmeņiem un piecus gadu desmitus uzticami apgādājusi Eiropas iedzīvotājus ar pārtiku un saglabājusi dzīvīgu lauku ainavu.

1962. gadā viena no galvenajām eiropiešu rūpēm bija pārtika — vai tās pietiks visiem. Arī mūsdienās pārtikas drošība ir svarīga, taču mūs uztrauc jaunas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. Kas ir noticis pa šiem 50 gadiem? Un ko no gūtās pieredzes varam izmantot nākotnē?

Šajā tīmekļa vietnē uzzināsiet vairāk par KLP vēsturi, attīstību un sasniegumiem, kā arī turpmākajiem problēmjautājumiem, kas mums jārisina, lai ilgtermiņā apmierinātu sabiedrības vajadzības.

KLP 50. gadadiena ir lieliska iespēja galvenajiem lauksaimniecības nozares dalībniekiem un Eiropas iedzīvotājiem izstrādāt kopēju projektu, lai atspoguļotu lauksaimniecības nozīmi mūsu dzīvēs un diskutētu par šo jautājumu.

Tīklā „50 gadi KLP” ietilpst Eiropas Komisija, citas Eiropas un valstu iestādes, kas darbojas lauksaimniecības jomā, lauksaimnieku asociācijas, citas NVO un lauksaimniecības nozares dalībnieki. Tīkls vēlas kopā ar iedzīvotājiem atzīmēt šo gadadienu Eiropas, valstu, reģionālā un, galvenais, vietējā mērogā, rīkojot radošus, interaktīvus un izklaidējošus pasākumus.

Vai arī jūs vēlētos pievienoties 50. gadadienas tīklam?