01/03/2013
01/03/2013

Naršymo kelias

50 metų BŽŪP - Partnerystė tarp Europos ir Ūkininkų

Apie kampaniją

2012-asiais sukanka 50 metų kai buvo pradėta taikyti Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) – kuri yra Europos integracijos pamatinis akmuo, penkerius dešimtmečius užtikrinusi nenutrūkstamą maisto tiekimą Europos piliečiams ir kaimo vietovių gyvybingumą.

Dar 1962 m. europiečiai nebuvo tikri ar ant jų stalo pakaks maisto. Apsirūpinimo maistu klausimas svarbus ir šiandien, bet atsirado rūpestis dėl klimato kaitos, tvaraus gamtinių išteklių vartojimo. Kas pasikeitė per pastaruosius 50 metų? Ir kokias pamokas turėtume išmokti ateičiai?

Šiame tinklalapyje galite sužinoti apie BŽŪP istoriją, raidą ir pasiekimus. Taip pat čia aiškinami ateities iššūkiai, su kuriais susidursime siekdami patenkinti mūsų visuomenės poreikius ilgalaikėje perspektyvoje.

BŽŪP 50-oji sukaktis – tai puiki proga sukurti bendrą projektą, kuriame dalyvautų svarbiausi kaimo vietovių veikėjai bei Europos piliečiai ir kurio metu būtų galima apmąstyti ir aptarti žemės ūkio svarbą mūsų gyvenime.

BŽŪP 50-osios sukakties tinkle dalyvauja Europos Komisija, kitos su žemės ūkiu susijusios Europos ir nacionalinės institucijos, ūkininkų asociacijos, kitos NVO ir kaimo veikėjai. Šis tinklas siekia kūrybiškai, interaktyviai ir linksmai pažymėti sukaktį su visais piliečiais Europos, nacionaliniu, regioniniu ir, svarbiausia, vietos lygmenimis.

Ar norėtumėte prisijungti prie 50-osios sukakties tinklo?